Skip to main content

Asker kan bli overstyrt

KRITISK: – Vi har opplevd massive innsigelser mot Askers kommuneplan, både fra fylket, Fylkesmannen og Statens vegvesen. Dette har både ¿forsinket og fordyret prosessen, og representerer en uthuling av lokal-¿demokratiet, skriver Ole Jacob Johansen i Asker Frp. FOTO: KARL BRAANAAS
KRITISK: – Vi har opplevd massive innsigelser mot Askers kommuneplan, både fra fylket, Fylkesmannen og Statens vegvesen. Dette har både ¿forsinket og fordyret prosessen, og representerer en uthuling av lokal-¿demokratiet, skriver Ole Jacob Johansen i Asker Frp. FOTO: KARL BRAANAAS

INNSPILL. Utbygging. Plansamarbeidets forslag til regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus skal nå ut på offentlig høring.

Mye av innholdet i forslaget må sies å være sosialistisk planstyring av verste sort.

Blir forslaget vedtatt, vil vi få en overgripende plan som undergraver det lokale selvstyret ved å legge sterke føringer på hvordan lokale folkevalgte kan utøve lokaldemokratiet.

Mange av innbyggerne i Asker, Bærum og andre kommuner i Akershus setter pris på å kunne bo i grønne omgivelser, med naturen tett på.

Det kan det bli en slutt på, om Plansamarbeidet får det som det vil.

Det legges opp til massiv «drabantbyfisering», der mange kommuner og tettsteder ikke vil bli til å kjenne igjen.

Små tettsteder skal bli lokale byer, mens større steder skal bli regionbyer.

Mantraet er at det skal bygges høyt og tett i knutepunktene, på få steder.

Asker kommune er i gang med rullering av kommuneplanen, der Fremskrittspartiet har vært opptatt av at miljø- og arealforvaltningen må bygge på eiendomsrettslige prinsipper og lokalt selvstyre.
Det har vært en krevende prosess, da arealutnyttelse/vern er et konfliktområde mellom lokale myndigheter og såkalt «overordnet innsigelsesmyndighet».

Vi har opplevd massive innsigelser mot Askers kommuneplan, både fra fylket, Fylkesmannen og Statens vegvesen.

Dette har både forsinket og fordyret prosessen, og representerer en uthuling av lokaldemokratiet.
Det er stort behov for en bedre balanse mellom lokale myndigheter og overordnet myndighet, som gjør at hensynet til grunneiere, andre enkeltpersoner og lokalsamfunn ivaretas langt bedre.
Forslag til regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus representerer dessverre et langt skritt i gal retning.

Planen vil i realiteten utfordre kommunen som arealmyndighet, der til og med gjeldende kommuneplaner kan risikere å bli overstyrt.

I retningslinjene heter det: «Det forventes at områder avsatt i gjeldende kommuneplaner til hovedformål bygg og anlegg, som ikke er regulert pr. vedtaksdato for den regionale planen for areal og transport i Oslo og Akershus, og som ikke er i tråd med mål, strategier og retningslinjer i den regionale planen, vurderes tatt ut ved revisjon av kommuneplanens arealdel.»

Videre kan vi lese at «Gjeldende kommuneplaner vil bidra til fortsatt utbygging av en stor andel eneboliger og småhus, også i områder der det ikke er behov for det».

Med andre ord: Det er andre enn kommunen selv som skal definere behovet, og det trues med massive innsigelser om man ikke retter seg etter planen – som dessuten vil etablere et slags «angiversystem» der «Akershus fylkeskommune, Oslo kommune, statlige myndigheter og berørte nabokommuner skal påse at kommuneplanene er i tråd med regional plan».

Når det gjelder transport legges det opp til at all vekst skal tas med kollektivtrafikk, gange og sykkel, og kommunene skal tvinges til trangere parkeringsnormer.

Det er virkelighetsfjernt så det holder, og hele forslaget oser av arroganse og forakt for det lokale selvstyret.

Det er dramatisk dersom lokale folkevalgte føler avmakt når det gjelder å forvalte mandatet fra velgerne.

Følelsen av ikke å bli hørt eller å bli undervurdert når det gjelder å vite hva som er best for nærmiljøet og lokalsamfunnet er drepende for det lokale engasjementet, et engasjement som er avgjørende for å kunne utvikle gode lokalsamfunn som igjen er grunnleggende for storsamfunnet.

Lokalpolitikere bør benytte høringsrunden til å stå opp for lokaldemokratiet, og gi klar beskjed om at vi ikke finner oss i at det brukes dampveivals på lokaldemokratiet, og ta et oppgjør med dette forsøket på knebling av lokale folkevalgte.

Les flere meninger her.

Samfunnsplanlegging og samfunnsutvikling skal bygge på respekt for lokale vedtak fordi det er kommunepolitikerne som best kjenner egen kommune – både når det gjelder byggesaker, næringsutvikling, kommunal infrastruktur og forvaltning av strandsonen.
Ikke en fylkeskommunal byråkrat.

Ole Jacob Johansen,
gruppeleder Asker Frp og politisk nestleder Akershus Frp

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.