Da snakker vi altså neste sommer – og det ble klart etter at «sykkelgeneral» Jan Henrik Andresen i flere runder etterlyste svar.

Andresen står på gang- og sykkelveien langs Lommedalsveien, rett sør for Bærums Verk. Rett etter hverandre ligger to asfaltløse «gruskratere».

– Dette burde vært fikset for lengst. Én ting er at det er farlig, at syklister kan få bråstopp og stupe over styret. En annen ting er jo at slik grus er tynne sykkeldekks verste fiende, sier Andresen, som er styreleder i Syklistenes Landsforening i Asker og Bærum.

Han er selv ivrig syklist og jobber for å bygge en kultur for sykling.

– Dårlige og til dels farlige sykkelveier er ikke med på å få flere til sykle. Snarere tvert imot; slike forhold kan skremme folk, sier Andresen og legger til:

– Myndighetenes mål er vel å flere til å velge sykkel istedenfor bil? Da er det rart at gang- og sykkelveiene er såpass dårlige, og jeg synes Bærums standard ligger hakket under Askers.

Vingling

Jan Henrik Andresen tok tak den dårlige gang- og sykkelveien i begynnelsen av august, og av e-poster sendt Andresen, fra Statens vegvesen, kommer det frem at det en stund var usikkert om stat eller kommune har ansvar for gang- og sykkelveien.

«Det er fortsatt noe usikkerhet rundt hvor ansvaret ligger», opplyste veivesenet i epost til Andresen så sent som 11. september.

 

Statens vegvesen har nå påtatt seg ansvaret, men opplyser i en epost at hulllene ikke vil bli utbedret før neste sommer.

– 2016 er for sent, og siden det ikke skjer noe før det, er det viktig at det blir gjort noe så raskt som mulig til våren, sier Andresen.

LES OGSÅ:

20 millioner kroner til trygg Vestmarkvei

Venstre: Slik kan ny sykkelvei bli 

Var riksvei

Budstikka har ikke lykkes med å få kommentar fra noen i Statens vegvesen. Kurt Bøystad i Bærum kommune sier at han vurderer det likt som veivesenet, nemlig at den nevnte gang- og sykkelveien er veivesenets ansvar.

Lommedalsveien har nå status som fylkesvei, men var riksvei inntil veireformen 2010. I utgangspunktet har Statens vegvesen vedlikeholdsansvar for fylkesveier og tilhørende gang- og sykkelveier.

LES MER:

Kommunen: – Har ikke mulighet til å tette igjen til enhver tid

Sykkelbyen Asker har ikke sykkelveier