Skip to main content

Årelang boligstrid – venter på statsrådens dom

FORKLARER: Kommuneplansjef i Asker, Tor Arne Midtbø, forteller om ett av konfliktområdene i den nye kommuneplanen for boligbygging, som overordnet myndighet har lagt inn innsigelse på. Seniorrådgiver Vigleik Stusdal, som er kommunal og moderniseringsminister Jan Tore Sanners nærmeste mann i denne saken, lytter nøye etter og noterer.

Folk fra departementer, Fylkesmannen og fylkeskommunen har vært på tur i Asker for å se på boligområdene kommunen vil ta i bruk, men som overordnet myndighet har gitt tommelen ned for.

Opprinnelig var det 15 områder i kommuneplanen, som ble vedtatt i 2014, som ikke falt i smak hos fagbyråkrater enten hos Statens vegvesen, Fylkesmannen eller fylkeskommunen.

Gjennom kontaktmøter er antall innsigelser skrellet ned til åtte områder, og det er dem fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland sender videre til endelig avgjørelse i kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).

Derfor hadde KMD bedt Fylkesmannen om å ta en befaring med partene før endelig dom i saken.

– Vi venter at vi vil ha saken ferdig behandlet til avgjørelse over jul en gang, sier seniorrådgiver Vigleik Stusdal, som vil føre saken i pennen for statsråd Jan Tore Sanner.

Fire stridsområder

Fylkesmannen har signalisert at de kan gå med på å ta ut ytterligere fire av de åtte områdene som egne fagbyråkrater har levert innsigelse mot.

Men for de siste fire står de fast på avgjørelsen. Det gjelder:

  • Vinterveien (ved Guibekken)
  • Bakkene gartneri (ved Rustadveien)
  • Åsaker gartneri (rett nordvest for Bjerkås)
  • Østenstadbråten

– De tre siste ligger for langt fra kollektivtrafikk og knutepunkt, og Vinterveien i Heggedal er ikke egnet til seniorboliger, mener Svarstad Haugland, som altså er fylkesmann.

I Vinterveien-saken har både veivesenet, fylkeskommunen og Fylkesmannens miljøvernavdeling innsigelser.

– Vi mener jo at en liten boligblokk her – ikke mer enn 300 meter fra nærmeste busstopp og nærbutikk, og ikke så langt fra Heggedal sentrum – vil egne seg godt som seniorboliger. Jeg er overrasket over argumentene og avgjørelsen til Fylkesmannen, som holder fast på at det ikke kan bygges her, sier Roger Aksnes.

Han er en av tre grunneiere som var med under befaringen.

LES MER:

Stopper stoppordre

15 områder er stridens kjerne

Krever at Asker stanser mange boligprosjekter

Noe lysere ser det ut for planene om ti eneboliger ved Semsveien. Arkitekt Line Solgaard argumenterte med at området ikke er egnet for landbruk, og at det ligger nær busstopp og annen tilsvarende bebyggelse.

– Vi står igjen med fire områder hvor det er tenkt bygget 200 av rundt 5.000 boliger i Asker, og kan ikke se nødvendigheten for utbygging der, forklarte Svarstad Haugland før befaringen.

Lokaldemokratiet taper

– Vårt standpunkt er at alle de områdene vi har pekt ut som fremtidige utbyggingsområder, ikke vil rokke ved store samfunnsmessige hensyn. Vi har lagt et stort og grundig arbeid i kommuneplanen, og kan ikke se at vi skal plukke ut noen fremfor andre. En slik utvelgelse ville blitt vilkårlig, mener ordfører Lene Conradi.

Hun opplever at gode skjønnsmessige og politiske avgjørelser i lokaldemokratiet settes til side, og derfor hadde de ikke noe å gi i møtet med Fylkesmannen.

– Derfor har vi valgt å kjøre den helt til topps, så får Jan Tore Sanner ta den endelige avgjørelsen, sa ordfører Lene Conradi under befaringen.

Les flere artikler