Skip to main content

Arbeidstilsynet ut mot ski-fluor

Får støtte: Smøresjef Vegard Kvisle i Team Asker var tidlig ute med advarsler mot høyfluor-produkter i skisporten. FOTO: PRIVAT

Arbeidstilsynet slutter seg til fagfolkene som advarer mot bruk av fluor-produkter til skismurning.

Les flere artikler