Skip to main content

Åpner stasjon for biogass i Bærum

DRIVSTOFF: Bærum kommune har skaffet Aga biogassbiler og de skal kunne få tanken fylt på en stasjonen innen kommunegrensen. FOTO: KNUT BJERKE

Aga ønsker å opprette en biogasstasjon i Bærum. Muligens havner den på Rud.

Tirsdag åpnet Aga Norges første fyllestasjon for flytende biogass i Oslo.

Selskapet ønsker også å åpne utsalg i Bærum. Direktør John Melby i Aga er i dialog med Bærum kommune om beliggenheten,

– Vi nærmer oss et alternativ, men det er foreløpig ikke offisielt, sier han. Melby håper å bli enig med kommunen om tomt i løpet av året, så byggemelding kan sendes på nyåret. Aga ønsker også å åpne ny biogasstasjon i Asker.

Lavt utslipp av skadelige gasser blir en viktig faktor når Ruter skal bestemme hvilke selskap som får kjøre bussrutene i Asker og Bærum fra 2020. Melby håper valget vil falle gunstig ut for biogass.

Egeninteresse

Overingeniør Roar Askeland i Bærum kommune bekrefter dialogen med Aga. Han presiserer at dette blir en stasjon for komprimert biogass, og ikke flytende, som i Oslo.

– Dagens biogasstasjon på Billingstad er planlagt nedlagt. Kommunen har kjøretøy som bruker biogass som drivstoff. Derfor har vi egeninteresse av et slikt tilbud, påpeker Askeland.

Daglig leder Roger Hansen i Møller bil på Billingstad forklarer at de må rydde plass til ladekapasitet for elbiler, og det er sannsynlig at biogasspumpen må vike.

– Men vi er i dialog gassleverandørene, og pumpen vil være i funksjon helt til en ny er på plass et annet sted, sier han.

Biogass 

Flere tomter i Bærum kommune har vært vurdert. Den som nylig seilte opp som favoritt er Olav Ingstads vei 2 på Rud. Kommunen mente opprinnelig at de ikke kunne sette av plass til en biogasstasjon, men har ifølge Askeland endret syn.

Andre tomter som har vært vurdert er Isi, Johs. Haugers vei på Rud og «Isaksen-tomten», som er en del av Wøyen gård og eies av Bærum kommune

1.000 kvadratmeter

Aga har behov for å kunne benytte totalt 1.000 kvadratmeter. Trafikkmengden anslås til 40 lastebiler, varebiler eller minibusser i døgnet.

Les flere artikler