Skip to main content

– Ansvarlige for fiskedød

FISKEDØD: All fisk i Sandvikselva nedenfor Westend bakeri døde etter utslippet i september 2005. FOTO: DAVID KREKLING

Boten for utslippene i Sandvikselva opprettholdes.

Høyesterett opprettholder dommen med en bot på 1,2 millioner kroner til Teknotherm, etter ammoniakkforurensingen av Sandvikselva i september 2005.

Økokrim fikk ikke medhold i å heve boten. Landets høyeste dommere har vedtatt at Teknotherm må holdes ansvarlige for at en av deres ansatte helte ut 125 kilo ammoniakk i Sandvikselva og medførte omfattende fiskedød og forurensing. Selskapet hadde anket både på skyldspørsmål og på botens størrelse.

Under rettssaken hevdet selskapet at de var uskyldige fordi den ansatte hadde helt ut ammoniakken spedd ut i 1.000 liter vann, selv om han hadde fått muntlig beskjed om ikke å gjøre det. Den ansatte er allerede dømt til en betinget fengselsstraff og å betale sammen med selskapet 165.000 kroner erstatning til Bærum kommune.

Bedriftens ansvar

I Høyesteretts enstemmige dom heter det at en muntlig beskjed ikke er tilfredsstillende fordi det kan oppstå uklarheter og misforståelser. Når bedriften manglet betryggende skriftlige instrukser for hvordan ammoniakken skulle håndteres, handlet den ansatte på vegne av selskapet, heter det i den ferske dommen.

– Vi er veldig fornøyd med at Høyesterett er med på å innskjerpe internkontrollen. Dette er en bransje hvor den har vært slapp, sier førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland fra Stabekk.

– Men dere fikk ikke medhold i at straffen burde vært skjerpet i form av en høyere bot på ti millioner kroner?

– Nei, vi gjorde ikke det, men ser oss fornøyd med at Høyesterett innskjerper viktige prinsipper i denne dommen.

Ekstra vern

I dommen heter det at miljøet representerer et felles gode som har et særskilt behov for vern mot inngrep.

– Har miljøet fått en ekstra beskyttelse slik som politi og andre offentlige tjenestemenn?

– Du kan si det på den måten. Dommen sier også at det er samfunnet som lider tap ved slike naturskader og at det bør gjenspeile botens størrelse, svarer Høviskeland.

Administrerende direktør Roy Moberg i Teknotherm tar Høyesteretts avgjørelse til etterretning.

– Saken kom opp i Høyesterett fordi økokrim anket, og da sendte vi en motanke. Men det kunne begge parter vært foruten. Den 11 sider lange dommen i Høyesterett er bare en bekreftelse av lagmannsrettens dom, der er underlig at saken slapp gjennom kjæremålsutvalget, sier Moberg.

– Får boten store konsekvenser for dere?

– Ikke på noen slik måte at vi må endre driften.

– Dere får også i høyesterett skarp kritikk for dårlig internkontroll?

– Vi har arbeidet med internkontrollen hos oss siden den ble lovpålagt. Men etter ulykken i Sandvikselva skjerpet vi inn kontrollen med det ytre miljøet, svarer Moberg.

SØKEORD:TeknothermFiskedød

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.