Skip to main content

Anbefaler ikke utbygging på Lagåsen

BOLIGER: Slik ser Lagåsen as for seg fremtidige boliger på parkeringsplassen. MONTASJE: HRTB ARKITEKTER

Planen om å bygge 20 nye leiligheter på prakteiendommen Lagåsen møter motstand hos naboer og i fylket. Rådmannen vil ikke anbefale den.

I juni i fjor sa et enstemmig planutvalg ja til prinsippet å omregulere den store eiendommen Lagåsen ved Lysaker fra næring tilbake til boliger, slik det var i gamle dager. For eieren Lagåsen as er det en forutsetning for planen at det bygges nye leiligheter der det i dag er parkeringsplass Det hadde politikerne stor forståelse for.

Det har ikke rådmannen. I likhet med velforening, naboer og fylkeskommunen, mener rådmannen at nybygg på eiendommen vil gå på bekostning av vernehensyn som knytter seg til Lagåsen-området og eiendommen.

- Skaper presedens

«Fortetting her er ikke i tråd med vedtatt arealstrategi for Bærum, og ny boligutbygging vil kunne skape presedens» skriver rådmannen i innstillingen til planutvalget. Han sier også at det vil medføre store inngrep i grøntområdet på eiendommen. Men siden politikerne har sagt ja til prinsippet, foreslår han likevel at planen legges ut til offentlig ettersyn.

LES OGSÅ: Slik skal han få fart på boligplanene på Lagåsen

Da de sa ja til prinsippet i juni i fjor, åpnet planutvalget for at «det kan utarbeides et reguleringsplan-forslag med frittliggende småhusbebyggelse med felles parkering under bebyggelsen på eksisterende parkeringsplass».

 Forslaget som nå foreligger fra Lagåsen as inneholder både tomanns- og firemannsboliger. Rådmannen mener at sistnevnte ikke er innen kategorien «frittliggende småhus», og at planen må endres slik at den blir i tråd med planutvalgets vedtak.

Varslet innsigelse

I Budstikka torsdag fortalte Einar Schultz i Lagåsen as at de nå har inngått samarbeid med Bache-gruppen for å få fart på planene. Bache-gruppen skal tilføre det nye selskapet innen utvikling og rehabilitering av eiendommen. Den består i dag av en stor hovedbygning fra 1919, to portnerboliger fra samme tid, en nyere vinkelbygning og et stort parkanlegg.

LES OGSÅ: Vil gjøre redervilla om til luksusleiligheter

 Lagåsen-området er et viktig kulturhistorisk miljø med store eiendommer med herskapelige villaer. Dette miljøet er vernet i den gjeldende reguleringsplanen. Fylkeskommunen har allerede varslet innsigelse dersom det fremmes en plan som innebærer nybygg på tomten.

 

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.