Skip to main content

Aksjonæropprør møter sterk motstand i Budstikka

VIL HA TOLEDERMODELL: Redaksjonsklubben i Budstikka støtter det sittende styret og er klare på at de vil videreføre toledermodellen.
VIL HA TOLEDERMODELL: Redaksjonsklubben i Budstikka støtter det sittende styret og er klare på at de vil videreføre toledermodellen.

Flere av Budstikkas eiere krever at ansettelsesprosessen av ny sjefredaktør i Budstikka stoppes. Styreleder Kaare Frydenberg nekter å bøye av, og får støtte.

Fagbladet Journalisten skrev onsdag at flere av de største eierne i Budstikka.Media mener bedriften ikke lenger har råd til to ledere.

Begrunnelse deres er sviktende papiropplag og fallende annonseinntekter, og at de vil kjempe for å få innført enledermodellen i bedriften.

Styreleder Kaare Frydenberg er sterkt uenig.

– Mediebransjen står foran voldsomme utfordringer, og må finne frem til nye inntektsmuligheter på den elektroniske plattformen. Samtidig skal man fortsatt leve av papiravisen i mange år til. Dette er så krevende at uten en dedikert sjefredaktør, mener jeg at vi undervurderer utfordringen som vi står overfor. Det vil bli veldig kostbart for Budstikkas aksjonærer å ikke ta innover seg, sier Frydenberg.

– Styret bør utsette ansettelsen

Opprøret blant eierne frontes ifølge Journalisten av Arnt Hillestad, som er fjerde største aksjonær gjennom sitt selskap Rafens Holding. Hillestad hevder at flere av de største eierne stiller seg bak ønsket om at styret avbryter ansettelsesprosessen og i stedet satser på enleder i Budstikka.

– Det er bragt på det rene at det er et stort stemmeflertall for en enledermodell i Budstikka, sier Hillestad, og fortsetter:

– Jeg mener prinsipielt at enleder er en riktig modell i alle bedrifter. Mediebransjen sliter på grunn av utfordringer med fremtidige inntekter på papiravis, samtidig som inntektene på de digitale medier lar vente på seg. Det er strammere kår i bransjen, og fremtiden er uforutsigbar. Derfor er viktigere nå enn noen gang tidligere å tenke nytt, og ha en ledermodell som ikke er for topptung. Det er menneskene og kompetansen på huset som betyr mest – ikke om det er to sidestilte eller en leder på toppen.

Hillestad advarer styret mot å fortsette ansettelsesprosessen av ny sjefredaktør.

– Vi har gitt et kraftig signal om at de har et stemmeflertall mot seg i denne saken, og at de bør utsette denne ansettelsen til etter generalforsamlingen.

– Toledermodell er best for Budstikka

Frydenberg hevder på sin side at styret har støtte til toledermodellen, blant annet hos Budstikkas største aksjonær, mediekonsernet Amedia, representert med konserndirektør Karl Gunnar Opdal, og nest største aksjonær, Kjell Ulrichsen.

– Det er ikke riktig at det er de største aksjonærene og et flertall av aksjonærene som ønsker enleder, slår Frydenberg fast, og får full støtte fra Amedias konserndirektør og styremedlem i Budstikka, Karl Gunnar Opdal.

– Amedia er meget godt fornøyd med det sittende styret og måten styret, sammen med ledelsen, har utviklet Budstikka og mediehuset på de siste årene. Amedia har også full tillit til de vurderinger og beslutninger styret gjør i ansettelse av ny ansvarlig redaktør, sier Opdal, og fortsetter:

– Jeg har som medlem av styret i Budstikka vært med i behandlingen av denne saken og kan bekrefte at det er full enighet i styret om en videreføring av toledermodell i Budstikka og ansettelse av ny sjefredaktør. Personlig er jeg overbevist om at dette er den beste modellen for Budstikka med de markedsutfordringer Budstikka nå står overfor.

Ødelegger for alle

Styreleder Kaare Frydenberg er redd for at bråket som nå har oppstått, kan ødelegge for ansettelsesprosessen.

– Jeg frykter at den mest aktuelle kandidaten ikke ønsker å komme til Budstikka på grunn av denne type støy. Jeg mener denne type aksjonsforsøk ødelegger verdien for alle aksjonærene i Budstikka, sier han,

– Den uro valgkomiteen og noen aksjonærer nå skaper gjennom måten de blander seg inn i beslutninger som er styrets klare ansvar og mandat, er ikke bra for Budstikka. Det harmonerer heller ikke med det jeg mener er god eierstyring, supplerer Opdal.

Reagerer med vantro og raseri

Budstikka gikk over til toledermodell da Terje Tandberg ble ansatt som administrerende direktør for tre år siden.

Nå er det styreoppnevnte ansettelsesutvalget i full gang med å finne sjefredaktør Andreas Gjølme sin erstatter, som varslet sin avgang i fjor høst. Redaksjonsklubben i Budstikka er klar på at de fortsatt ønsker å ha toledermodellen.

– Medielandskapet er i kraftig endring, det merker i høyeste grad også Budstikka, med fallende opplagstall og kraftig vekst på digitale plattformer. Å svekke den redaksjonelle ledelsen i en svært krevende omstillingsprosess ser vi som skjebnesvangert, både med hensyn til å utvikle de redaksjonelle produktene og for å bevare den journalistiske integriteten, sier leder i redaksjonsklubben, Kine Thorsen.

– Redaksjonsklubben i Budstikka reagerer med vantro og raseri på det vi anser som et kuppforsøk fra en begrenset eiergruppering. De fremstøt som nå er kun egnet til å skape uro og skader selskapet både på kort og lang sikt. Det er det siste Budstikka trenger nå, sier hun.

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.