Skip to main content

ABBL er tom for nye boliger

VENTER: ABBL-sjef Erling Rein kan tidligst skaffe Asker og Bærum nye boliger om et års tid – i Kunstnerlia (bak) ved Bondistranda, hvis konflikten om adkomstvei til området snart blir løst. Bondivann til venstre på bildet.

Asker og Bærum Boligbyggelag (ABBL) har ingen boliger å bygge det neste året.

Kommunene regulerer for få tomter, og må ta mye av ansvaret for dagens nådeløse priskonkurranse, mener ABBL-sjef Erling Rein.

– Får vi bare løst adkomstproblemene hit til Kunstnerlia snart, så kan vi begynne å bygge om et år, sier han.

ABBL og beboere på Bondistranda har i lang tid ligget i konflikt om nettopp adkomsten til Kunsterlia.

Skogeiendommen nord for Bondistranda er det som i dag ligger nærmest utbygging i ABBLs slunkne portefølje, og Rein verker etter å få sette spaden i jorda for de 100 nye leilighetene.

Men usikkerheten er stor, og Rein mener kommunene må ta mye av ansvaret for at det er for lav boligproduksjon.

LES OGSÅ: Her kommer 100 nye boliger

Høye priser setter begrensninger

– I Bærum har politikerne lenge holdt tilbake arealer til boligbygging. Det har vært lett å peke på Fornebu som satsingsområde, som begrunnelse for å ta andre områder ut av arealplanen, og legger til:

– De høye prisene satte lenge en begrensning på hvor mye man klarte å selge på Fornebu, slik at det i mange år var lav produksjon på området – og få alternativer andre steder.

LES OGSÅ:

Mener utbyggerne må legge inn ladepunkter

Debatt: ABBL og Bondistranda 

– Så hva bør kommunen gjøre?

– Man må ta inn over seg at boligsituasjonen lokalt er et uttrykk for politikernes vilje. De beslutningene som tas, eller ikke tas, har uansett konsekvenser.

Frykter for de unge

Tomtemangel og lav boligbygging er ikke alene om å skape høyt prispress i Asker og Bærum, ifølge ABBL.

Reguleringsprosessene er blitt enda mer krevende med den nye plan- og bygningsloven, og det har skjedd et kraftig prishopp i byggekostnadene etter innføringen av byggeforskriftene i Tek 10.

– Hva har ABBL selv gjort for å få ned kostnadene?

– Vi er underlagt de samme markedsmekanismene og betaler de samme høye tomteprisene som andre, men tilstreber produksjonsvennlige prosjekter og utfører mye regulerings- og prosjekteringsarbeid selv fremfor dyre konsulenter, sier Rein.

Bekymret for nyetablere

I tillegg har ABBL lenge kjempet for å få opphevet kravet om «universell utforming» av små og kompakte leiligheter. Nå vil regjeringen endre forskriftene, noe som kan gi en prisreduksjon på 200.000-300.000 kroner per bolig. Det kan få merkbar effekt for en store gruppe lokal ungdom.

– Tomteprisene har nådd et nivå som på de fleste steder utelukker rimelige boliger, sier Rein.

LES MER:

– Økningen i boligpriser forklarer mye

Rekordsalg tømmer Fornebu

Han er alvorlig bekymret for at ungdom og nyetablerere i Asker og Bærum skal falle fullstendig utenfor:

«Når en tomt i disse knutepunktområdene blir frigjort for boligbygging, kaster alle utbyggerne seg over grunneieren og byr over hverandre til alle grenser for kvaliteter og marginer er overskredet», skriver ABBL i et høringsinnspill til kommunen.

Ungdommen taper

– Konsekvensen er at byggingen av nye boliger i hovedsak retter seg mot det øvre prissjiktet på 20–30 prosent av markedet, mens ungdommen kommer dårligst ut.

Nå frykter boligbyggelaget at bankene skal gjøre det enda vanskeligere for unge boligkjøpere ved å begrense tilgangen på kreditt (se faktaboks).

– Prisene er så høye, at det å stramme inn på kreditten vil ha begrenset prisdempende effekt. Det vil neppe ha annen virkning enn å slå ut de finansielt svakeste fra markedet, advarer Rein.

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.