Her er 17. mai-programmet for Bærum

PØLSER, IS OG LEKER: Programmene på skolene i Bærum er populære hos barna. Her fra Jong skole i fjor.

PØLSER, IS OG LEKER: Programmene på skolene i Bærum er populære hos barna. Her fra Jong skole i fjor. Foto:

Nasjonaldagen er spekket med program fra tidlig på morgenen.

DEL

SE OGSÅ: Her er 17. mai-programmet for Asker

Fellesprogram

Blomstertoget går fra Stabekkbanen klokken 17:00 som vanlig. Oppmøte Stabekkbanen klokken 16:00 for de som skal delta. Toget går Korsveien - Tjernsrudveien - Gml Ringeriksvei - Gjennom Bekkestua sentrum over broen - forbi brannstasjonen og tilbake til Stabekk skole gjennom tunnelen.

BEKKESTUA SKOLE

08.00 Flaggheising på skolen ved 17. mai-komiteen.

09.10 Fremmøte og oppstilling i skolegården.

09.20 Velkomsttale ved rektor Hans Christian Ruud. Underholdning av elever på 4. trinn.

09.35 Hosle & Bekkestua skolekorps spiller: «Ja, vi elsker dette landet» og «Norge i rødt, hvitt og blått».

09.45 Avmarsj for barnetoget. Rute: Haukeveien – Nadderudveien – Carl Johnsens vei – Fagertunveien – Haukeveien – Bekkestua barneskole.

10.00 Kafeen åpner.

10.30 Retur til Bekkestua barneskole.

10.45 Velkomsthilsen ved representant fra 17. mai-komiteen.

11.00 Arrangement på skolen. Leker for familien. Salg av is, brus, pølser, kaffe og kaker. Loddsalg.

12.30 Trekning.

13.00 Arrangementet avsluttes.

SE OGSÅ: Her er 17. mai-programmet for Asker

BLOMMENHOLM SKOLE

08.00 Flaggheising på skolen. Skolekorpset spiller.

10.45 Samling i skolegården. Barnetoget stiller opp. Rektor ønsker velkommen.

11.15 Avmarsj. Høvik Janitsjarkorps leder barnetoget bort Halvorsens vei, ned Blommenholmveien, opp Gamle Drammensvei og bort Stasjonsveien, der togene fra Høvik skole og Blommenholm skole møtes og bytter korps. Skolekorpset leder toget videre ned Blommenholm­veien, bort Halvorsens vei og opp Bjerkåsen til Birkelunden.

11.45 Program i Birkelunden.

17. mai-komiteens leder ønsker velkommen. Fedrelandssalmen. Tale for dagen ved elevrådets leder. Nasjonalsangen. Skolekorpset spiller og leder toget tilbake til skolen.

12.30 Program for Blommenholm skole. Skolekorpset spiller. Leker, kaker, salgsboder og loddsalg i skolegården.

BRYN OG HAMMERBAKKEN SKOLE

Avdeling Bryn:

07.30 Morgenspilling ved Bryn skoles musikkorps. Rute: Brennejordet – Angerstveien–Bryn skole. 

08.00 Flaggheising ved 1. Kolsås speidergruppe. Bryn skoles musikkorps spiller.

08.20 Bekransning av minneplaten ved Bryn kirke. Speiderne står æresvakt. Diktlesning ved elever fra 3. klasse. Bryn skoles musikkorps spiller.

10.30 Oppstilling til toget. Rektor Tone Svanhild Aasbø-Skinderhaug ønsker velkommen.

Fedrelandssangen. Tale for dagen ved Tuva Benedicte Tandberg Gulliksen, 7. klasse. Vi ere en nasjon. Diktlesning ved elever fra 3. klasse. Norge i rødt, hvitt og blått.

11.00 Avmarsj 17. mai-toget. Rute: Bryn skolevei–Brynsveien–Gamle Lommedalsvei–Gamle Lommedals-vei bokollektiv–Langleiken–Fasanveien–Gommerudveien–Belsetveien–Belset boliger–Bryn skolevei–Bryn skole 

12.00 Retur til Bryn skole, utdeling av is til elevene. Leker og aktiviteter. Lynlotteri med flotte gevinster. Servering. Ta med kontanter, vi har også vipps. Konsert ved Bryn skoles musikkorps. Underholdning ved 3. klasse.

Avslutning ca. kl. 14.00

Bryn skole er stengt for innkjøring og parkering. Publikum henvises til parkering på grusbanen bak skolen, innkjøring fra Gamle Lommedalsvei. 

Avdeling Hammerbakken:

08.00 Flaggheising ved 1. Kolsås Speidergruppe. Juniorkorpset fra Bryn skoles musikkorps spiller sammen med Hammerbakken Blæseensemble.

09.30 Oppstilling til 17. mai-toget i øvre skolegård.

09.40 Velkomsthilsen ved rektor, Tone Svanhild Aasbø-Skinderhaug. Nasjonalsangen. Tale for dagen 4. klasse. Diktlesing 3. klasse. Sang 2. klasse. «Norge i rødt, hvitt og blått». Hammerbakken Blæse­ensemble spiller.

10.00 Avmarsj 17. mai-toget. Foreldrekontaktene følger trinnet etter avtale med kontaktlærer. Alle er velkomne til å følge toget etter skoleklassene og barnehagen. Ruten er den samme som i fjor: Hammerbakken skole–Kantarell-grenda–Rødskrubbgrenda–Morkelgrenda–Steinsoppgrenda–Kremlegrenda–Steinsoppgrenda–Hammerbakken skole.

10.30 Ankomst skolen og leker for barna på idrettsplassen starter. Is og drikke til alle barn i øvre skolegård. Filmfremvisning på musikkrommet. Loddsalg. Kafé.

11.30 Konsert ved Hammerbakken Blæseensemble

12.00 Trekning av lotteriet

12.30 Fotballkampene for 4. klasse starter rett etter at loddtrekningen og lekene er avsluttet. 1. kamp – jenter 4. klasse mot fedrene. 2. kamp – gutter 4. klasse mot mødrene.

BÆRUM MONTESSORISKOLE

09.45 Oppmøte og mulighet for enkel servering.

10.00 Velkommen ønskes av Martin Bokerød Hansen – forelder på BMS og i 17. mai komiteen. Tale for dagen ved rektor Stéphanie Chaigneau og elevrådsleder Christian Runningen. I tillegg blir det elevsang og allsang, akkompagnert av Montessori­musikantene.

10.55 Oppstilling og avmarsj for barnetoget ledsaget av Montessorimusikantene. Rute: Ballerud allé–Høvikveien–Gamle Drammensvei til Høvik skole. Vi følger deretter bak Høvik skoles tog fra Gamle Drammensvei–Dragveien–Høvikveien videre til Johs Faales vei og tilbake til skolen i Ballerud allé 1. Tilbake på BMS ca. kl. 12.00.

12.00 Leker og aktiviteter. Salg av is, brus, pølser, kaffe og kaker mm, samt lotteri med flotte gevinster.

14.00 Slutt.

BÆRUMS VERK SKOLE

08.00 Flaggheising.

09.30 Fremmøte Helsetbanen.

09.45 Toget går fra Helsetbanen Rute: Helsetbanen–Bærums Verk skole – Guldbrandslia–Nedre Toppenhaug–Gml. Ringeriksvei–Lommedalsveien–Gangvei ved Maxbo–Vertshusveien–Gamleveien

–Elvegangen–Festplassen.

10.30 Toget kommer til festplassen på Bærums Verk.

10.45 Program på festplassen: Konsert, Lommedalen skolekorps. Velkomsthilsen ved rektor Anders Juell. Korpset spiller og alle synger «Ja vi elsker». Velkomsttale ved rektor. Tale for dagen ved elevrådsleder. Korpset spiller og vi synger «Vi ere en nasjon vi med». Diktlesing av elevene på 6. trinn. Korpset spiller og vi synger «Fedrelands-salmen». Bærums Verk musikkorps spiller og vi synger Bærums Verk- sangen.

11.30 Salg av is, brus, pølser, kaffe og kaker mm. Lodd.

13.30 Avslutning.

EIKELI SKOLE

08.00 Flaggheising.

10.30 Samling i skolegården. Klassene stiller opp. Rektor ønsker velkommen. Vi synger «Eikeli­sangen». Underholdning av elever på 3. og 6. trinn. Tale for dagen av elev i 7. klasse. Vi synger «Kongesangen», 1. vers. Tale ved russen fra Eikeli vgs. Utdeling av premie. Vi synger «Norge i rødt, hvitt og blått». Kunngjøringer. Vi synger «Ja, vi elsker», de første og de to siste versene.

11.15 Barnetoget starter fra skolegården på Eikeli skole. Rute: Ned Bispeveien, og så til venstre bort Nadderudveien, opp General Fleischers vei til Østerås T-banestasjon, opp Eiksveien til Østerås bo og behandlingssenter hvor vi stanser og korpset spiller. Toget snur og går tilbake til Eiksveien for å stanse og spille på Solbakken. Toget går tilbake til skolen ved å benytte gangvei forbi Østerås ungdomsskole.

12.15 Innmarsj i skolegården på Eikeli. Klassene stiller opp. Salg og utdeling av godteposer i skolegården, mot fremvisning av kjøpt program. Kafeteria på Nøtteliten, ved hovedinngangen og i festsalen. Det blir leker og konkurranser for barna. Elever fra 6. klasse vil gå rundt og selger lodd.

12.45 Tryllekunstner Davido holder show i lille gymsal.

13.45 Loddtrekning/premieutdeling.

14.00 Vel hjem!

EIKSMARKA SKOLE

08.00 Flaggheising på Eiksmarka skole.

08.10 Avmarsj til Nei-støtten, kransenedleggelse, sang og tale. Årets taler: Elen Gjevik, Eiksmarka Vel.

09.45 Avmarsj for barnetoget. Rute: Eiksmarka skole–Nils Leuchs vei–Eikstunet–Vollsveien–Hassel-bakken–Konglefaret–Snaret–skolen.

10.40 Høytidelighet på skoleplassen. Sanger, hilsning og tale. Årets talere: Elevrådsrepresentantene Martin Gulbrandsen (7. trinn), Elias Gjørtz Ellingsen (7. trinn), Pernille Wilberg Poulsson (6. trinn) og Linnea Alsaker Synnes (5. trinn). Årets seremonimester: Stein Erik Ross.

11.10 Leketid: Leker og moro! Leker og konkurranser på skoleområdet. Kafeteria inne og ute. Salg av pølser, kaker, brus og is. Loddsalg.

12.30 Loddtrekning.

12.45 Fotballkamp. Årets fargerike «El Classico» på Eiksmarka: 7. trinns elever møter foreldre fra 7. trinn til storkamp.

13.30 Avslutning

EMMA HJORTH SKOLE

08.00 Flaggheising ved Tanum speidergruppe og Skui og Emma Hjorth skolekorps.

08.05 Morgenspilling av Skui og Emma Hjorth skolekorps i nærområdet.

09.45 Konsert i skolegården med Skui og Emma Hjorth skolekorps.

10.00 17. mai-komiteen ønsker velkommen. Vi synger «Ja vi elsker» m/Skui og Emma Hjorth skolekorps.

Barnetoget starter. Rekkefølge: Flaggborg, Korps, Emma Hjorth skole, Barnehagene. Foreldre oppfordres til å stå langs ruten og se på toget. Rute: Toget går fra skolen, over til Haugjordet, rundt Sirilia, opp til Haugjordet, ned til Emma Hjorth barnehage, forbi Emma Sansehus og Emma Friskhus på vei tilbake til skolen.

10.50 Oppstilling i skolegården.

Gud signe vårt dyre fedreland m/Skui og Emma Hjorth skolekorps.

Tale ved elevrådsformann og nestleder. 17. mai dikt ved elever fra 6. trinn. Premiering årets tegnekonkurranse, 4. trinn. Rektors tale og åpning av skolens 20 årsjubileum. Sang med 5. trinn. Allsang med «Norge i rødt, hvitt og blått». Leker for barn, salg av is, brus, kaker og kaffe, Loddsalg med mange fine premier.

12.30 Arrangementet avsluttes.

EVJE SKOLE

08.00 Flaggheising ved speiderne. Evje skoles musikkorps spiller.

09.30 Fremmøte på idrettsplassen. Rektor ønsker velkommen.

09.50 Barnetoget starter, ledsaget av Evje skoles musikkorps.

Rute: Opp Evjebakken til krysset Brynsveien/Sykehusveien. Toget følger Helgerudstien til høyre via undergangen til Rudsveien og Dønskiveien til Dønski bo- og behandlingssenter – Mariehaven – Martina Hansens Hospital – Bærum sykehus – ned Haugbakken og Evjebakken tilbake til Evje skole.

På skolen blir det sang, taler og leker for barn og voksne. Nabotreff med anledning til kjøp av kaffe, kaker, is, pølser og mineralvann.

GRAV SKOLE

08.00 Flaggheising på Grav skole. Grav skolekorps spiller 09.30 Fremmøte på idrettsplassen. Oppstilling.

09.45 Velkomsthilsen og presentasjon av dagens konferansier. Tale av rektor Christian Håve. Allsang «Vi ere en nasjon vi med». Tale og innslag av elever. Allsang «Gud signe vårt dyre fedreland». Allsang «Ja, vi elsker dette landet» Grav skolekorps spiller og Grav skolekor synger.

10.15 Avmarsj for barnetoget fra Grav skole. Rute: Grav skole, Gimleveien, Parksvingen, Fagertunveien, Gopledalsveien, Bjerkelundsveien, Bjerkelunden.

Program i Bjerkelunden:

11.30 Velkomsthilsen ved dagens konferansier. Konsert med Grav skolekor. Fellesnummer med korpset og koret. Allsang «Norge i rødt, hvitt og blått». Konsert med Grav skolekorps. Innslag av både hovedkorps, juniorkorps og aspirantkorps. Tale for dagen. Grav skolekorps spiller. Allsang «Ja, vi elsker dette landet»

12.15 Leker for barna. Salg av is, brus, pølser, kaffe og kaker, loddsalg. 13.45 Arrangementet avsluttes

GULLHAUG SKOLE

08.00 Flaggheising ved speiderne. Hilsen fra elever og rektor. Rykkinn og Gullhaug skolekorps spiller. Kafeteriaen åpner.

09.00 Hilsen fra rektor og elever fra Elevrådet. Barnetoget starter fra Gullhaug skole. Rute: Gullberget og Gullhaugveien – til Gullhaug bo- og behandlingssenter.

10.30 Arrangement på Gullhaug skole. Fellessang. Leker for barn og voksne. Nabotreff med anledning til kjøp av kaffe, kaker, is etc.

Programmet avsluttes ca. kl. 13.00.

HASLUM SKOLE

08.00 Flaggheising i store skolegård ved speiderne. Haslum Skoles Jentekorps spiller. Appell ved rektor Pernille Grepp Knutsen. Tale ved elevrådsleder Ava Chen Muncey.

08.00 Kafésalg i lille gymsal.

08.30 Minnetavlen ved Haslum kirke. Tale og nedleggelse av krans ved kommunerepresentant Kjell Maartmann-Moe. Haslum Skoles jentekorps spiller.

08.45 Kort familiegudstjeneste i Haslum kirke. Stine Kiil Saga og Knut Kårvatn Eikeland gjør tjeneste og Haslum SangFuglOrdning synger i gudstjenesten.

09.00 Haslum skoles jentekorps spiller ved Godthaab.

10.00 Oppstilling i skolegården.

10.10 Rektor Pernille Grepp Knutsen ønsker velkommen. Tale ved elevrådsleder Ava Chen Muncey. Diktlesing av elever i 5. klasse. Haslum Pust og Blæs spiller.

10.30 Kafésalget i store skolegård åpner.

10.30 Avmarsj 17. mai-tog. Rute: Gamle Ringeriksvei–Kirkeveien–Tveterveien–Haslum skole.

11.30 Konsert i skolegården med Haslum Pust og Blæs.

11.30 Lekeaktivitetene starter. Salg av lodd til inntekt for FAUs arbeid.

14.00 Avslutning.

HOSLE SKOLE

07.45 Hosle & Bekkestua skolekorps aspirant- og juniorkorps spiller.

08.00 Flaggheis ved Nadderud-speiderne. Ord for dagen v/sogneprest i Østerås menighet, Per Olav Vangen. Musikalske innslag med allsang. Hosle & Bekkestua skolekorps spiller og Hosle skolekor synger.

08.30 Morgenprogrammet slutt

10.15 Oppmøte på skolen. Kafé hele dagen.

10.30 Oppstilling av klassene.

10.40 Velkommen v/rektor Nina Leonthin Elvebakk. Blomsterned-leggelse ved Wergelandstatuen. Sang ved Hosle skolekor. Gullbillett til vinnere av tegnekonkurranse.

10.55 Tale for dagen v/elevråds­formann Magnus Burøy Ianssen.

11.00 Avmarsj, 17. mai-tog,

øvre rute: Bispeveien–Granåsen–Bregne-draget–Jegeråsen–Grevlingåsen–Bispeveien – Hosle skole. Musikk Hosle & Bekkestua skolekorps.

12.00 Lekeområdet åpner.

12.30 Underholdning fra scenen.

14.00 Loddtrekning.

14.30 Fotballkamp, 7. klasse vs. FAU (grusbanen).

HOSLETOPPEN SKOLE

09.15 Elevene spiser frokost i skolens kantine, det vil bli sunget sanger og elevrådsleder holder tale.

09.45 Elevene samles i skolegården og går i tog ned til Hosle skole.

10.15 Ankommer Hosle skole.

HØVIK SKOLE

10.30 Oppmøte skolegården.

11.00 Avgang tog. Rute: Gml Drammensvei – Dragveien – Høvikveien – Gml Drammensvei – Høvik skole.

12.30 Tilbake på skolen.

HØVIK VERK SKOLE

08.00 Flaggheising ved speiderne på Høvik Verk skole. Korpset spiller i skolegården og marsjerer deretter Fjordveien rundt.

09.30 Kafeen åpner. Salg av kaffe, kaker, brus, is, pølser m.m.

10.00 Samling i skolegården. Elevene møter opp senest kl. 09.45. Korpset spiller. Hilsen fra rektor og tale for dagen ved elever fra 7. trinn.

10.20 Barnetoget starter. Rute: Skolegården – Solvikveien – Henie-Onstad eldresenter – Oddenveien – Glassverkveien – Hestenga – Fjordveien – skolegården.

11.30 Utdeling av boller og brus til elevene.

11.45 Minikonsert med korpset.

11.45 Leker for barna med gevinster til alle.

12.00 Foreldrekorpset «Høvik All Star Jazzband» holder minikonsert i skolegården.

12.00 Utlevering av gevinster i biblioteket til vinnere av 17. mai-lotteriet.

Fra kl. 10.00 blir det informert om resultater fra trekningen via oppslag ved hovedinngangen.

13.30 Programmet avsluttes.

JAR SKOLE

08.00 Flaggheising på Jar skole.

08.20 Korpset marsjerer og spiller fra krysset Løvenskioldsvei/ Jarveien til Jar gård.

10.00 Oppstilling på Jar skole.

10.10 Appell ved Sander Eidseter Olsen og Julia Karin Garmann leder og nestleder i elevrådet. Appell ved Jar skoles musikkorps. Appell ved leder av 17. mai-komiteen. ­Premie-utdeling for tegnekonkurransen. «Ja, vi elsker» 1., 7. og 8. vers.

10.30 Barnetoget starter. Rute: Storengveien–Trudvangveien–Skogveien–Wedel Jarlsbergs vei til minnestøtten. OBS: Toget går ikke i Midgarveien.

10.30 Kafeen i gymsalen på Jar åpner for salg.

11.15 Arrangement ved minnestøtten. «Fedrelandssalmen» 1. vers. Tale ved Kjersti Horn. Blomster-nedleggelse. «Fedrelandssalmen»

1. vers gjentas etter talen. Toget går deretter tilbake til Jar skole.

11.45 Festarrangement i skolegården. Før toget bryter opp, «Kongesangen» 1. og 2. vers. Utdeling av forfriskninger til barna. Lekene starter. Loddsalg.

13.30 Loddtrekning.

14.00 Avslutning.

21.00 Flagget fires. «Ja, vi elsker», 1. vers.

JONG SKOLE

08.00 Flaggheising ved speiderne.

09.20 Barnetoget stiller opp i skolegården.

09.35 17. mai-komiteen ønsker velkommen. Hilsen ved rektor Frode Sømme. Tale for dagen ved elevrådets leder Cathrine Grüner Kristiansen og nestleder Carl William Bruun. Tanum og Jong skolekorps spiller «Ja, vi elsker».

09.55 Barnetoget går. Rute: Jongssvingen – Solhaugveien – Damveien – Jongssvingen.

10.20 Barnetoget kommer tilbake til skolen. Fedrelandssalmen synges.

10.30 Utdeling av is til alle barna. Kafeteriaen, is- og pølseboder åpnes. Lek og moro for barna – premier til alle. Simultansjakk.

12.00 Underholdning v/skolens elever i store gymsal.

12.30 Loddtrekning.

LESTERUD SKOLE

08.00 Flaggheising på skolen v/17. mai-komiteen.

08.30 Salgsboder åpner.

09.00 Fremmøte på skolen for elevene.

09.15 Velkommen ved Harald Sævareid på vegne av 17. mai-komiteen. Hilsen fra ledelsen ved skolen. Tale for dagen ved Malin Louise Kindingstad og Simen Mæland (elevrådet). Underholdning av elevene. Allsang. Lommedalen skolemusikkorps spiller

09.45 Barnetoget går fra skolen. Rute: Sørbråten, Helsethagan, Helsethellinga, Skollerudveien.

10.30 Lek og moro på skolen. Salg av kaker og forfriskninger. Loddsalg.

12.15 Loddtrekning og kåring av beste «Hurra!» i klasse-toget.

13.00 Avslutning.

LEVRE SKOLE

(feires på Hauger skole)

08.00 Flaggheising (Hauger skole), Levre skoles musikkorps spiller. Sang: «Ja vi elsker». Diktlesning ved 4. trinn. Sang: «Norge i rødt, hvitt og blått».

10.00 Samling til barnetoget: Velkommen ved 17. mai-komiteen, sang: «Ja, vi elsker».

Rektor Kathrine Wilsher Lohre gratulerer med dagen. Sang: «Gud signe vårt dyre fedreland». Tale ved elevrådsleder June Bjåen 7B. Sang: «Norge i rødt, hvitt og blått». Blomsteroverrekkelser fra 17. mai-komiteen. Sang: «Fagert er landet».

Levre skoles musikkorps spiller til alle sangene.

10.30 Barnetoget starter. Rute: Hauger skole–over Brynsveien til Høgåsveien ––Kløftaveien–Bekke-stien med stans ved Gabbroveien 1–9. Sang: «Ja, vi elsker» og «Kongesangen». Rute videre: Krok-stien til Gabbroveien/Rødskifer-veien–gjennom Øvre Kolsberggrend 2–4–ned Bekkestien og Kløftastien–undergangen under Brynsveien–Hauger skole.

11.30 Barnetoget kommer tilbake til Hauger skole. Gratis drikke til barna som har gått i toget. Barneleker og tombola. Salg av is, mineralvann, pølser, kaffe og kaker. Lotteri ved Levre skoles musikkorps (loddsalg).

12.30 Levre skoles musikkorps spiller.

13.00 Trekning av hovedlotteri.

14.00 Slutt for i år.

LOMMEDALEN SKOLE

08.00 Flaggheising ved speiderne. Appell v/undervisningsinspektør Aksel Gangnæs. Lommedalen Skolekorps og Lommedalen musikkorps. Innslag ved 7. trinn. Dikt: Ella Herstad Birkeland, Christoffer Nyheim Garland, Tobias Osland, Sjur Låhne, Ander Otto Robsahm Menendez, Martine Ottervang Olavsen, Filip Endre Eriksson.

11.00 Salgsbodene åpner. Gratis kaffe, salg av kaker, brus, is og pølser.

11.45 Oppstilling til barnetoget i øvre skolegård.

12.00 Velkomsttale ved rektor. Sang og musikk ved Lommedalen skolekorps og Lommedalen musikkorps. Tale for dagen ved 7. trinn: Selma Sofie Johnsrud, Viktor Slettvoll Sandvik, Anika Jocelyne Svenning, Nikolas Roland Kvanli, Victoria Sandsbraaten, Tidemann Teigre.

12.30 Avgang barnetoget. Rute: Skolegata–Gamleveien–Trulsrud-gata–Lommedalsveien–Skolegata–Lommedalen skole.

13.00 Is til barna – leker – loddsalg.

14.45 Trekning av lotteri.

15.00 Salgsbodene stenger.

LYSAKER SKOLE

08.00 Flaggheising på Lysaker skole, Korpset spiller.

09.45 Elevene møter i lille skolegård.

10.00 Oppstilling og velkomsthilsen ved rektor Dina Skogheim.

10.15 Barnetoget starter. Rute: Lysaker skole–Fagerhøyveien–Marstranderveien–Nordraaks vei.

10.30 Barnetoget hilser Nordraaks vei bo- og behandlingssenter. Lysaker skoles musikkorps spiller.

10.35 Barnetoget fortsetter til Strand. Rute: Nordraaks vei–Gaml. Drammensvei–Nordliveien–Boyes vei–Markalleen–Strandalleen–Strand restaurant.

11.15 Program på scenen.

12.00 Leker for barna.

13.00 Loddtrekning.

13.30 Avslutning.

LØKEBERG SKOLE

08.00 Flaggheising og fanfare ved Høvik Janitsjarorkester.

09.10 Oppmøte til barnetoget v/Statens senter for epilepsi v/administrasjonsbygget.

09.30 Avmarsj for barnetoget. Rute: Statens senter for epilepsi– Solberg-veien v/Solbergbekken–Solbergveien –Seljeholtet–Løkeberg skole. Høvik, Blommenholm og Løkeberg skolekorps og Høvik Janitsjarorkester spiller i toget.

10.00 Barnetoget ankommer skolen. Velkommen ved 17. mai komiteen. Hilsen ved rektor Anne-Helen Bjørnskau, «Ja, vi elsker», elevunderholdning, «Norge i rødt, hvitt og blått».

10.30 Kafeen åpner. Lekene starter. Loddsalg.

12.00 Trekning loddsalg.

13.00 Slutt.

RYKKINN SKOLE

07.30 Speiderne marsjerer fra Coop.

07.40 Flagget heises ved Berger bo- og behandlingssenter.

08.00 Appell ved Rykkinn skole, avdeling Berger. Flagget heises.

08.15 Flagget heises ved Rykkinnhallen

08.30 Appell ved Rykkinn skole, avdeling Gommerud. Flagget heises.

10.00 Arrangementet i Rykkinn-hallen starter og kafé åpner.

10.45 Oppmøte for elevene utenfor Rykkinnhallen.

11.00 Rektor Rune Ek ønsker til lykke med dagen. Sang: «Ja, vi elsker   dette landet» og «Vi ere en nasjon vi med». Taler ved elevrådet 1.–7. trinn. «Rykkindvise». 2. trinn fremfører «Norge i rødt, hvitt og blått».

11.30 Etter fanfaren går toget fra Rykkinnhallen. Rute: forbi Rykkinn skole avdeling Gommerud–Bakste-fløyta–Blåbærstien–Bjørnebær-stien–Leirdueveien–Valkyrieveien–Berger bo- og behandlingssenter. Etter stopp, returnerer toget til Rykkinnhallen via Bergersletta og Einerbærstien.

12.30 Leker for barna og loddsalg.

13.45 Konsert ved Rykkinn og Gullhaug skolekorps i Rykkinnhallen.

14.15 Konsert med Olsenbanden i Rykkinnhallen.

15.00 Arrangementet avsluttes.

SKUI SKOLE

07.00 Musikk på forskjellige steder i distriktet ved Skui og Emma Hjorth skolekorps og Skui Brassband.

08.00 Flaggheising på Skui skole. Skui og Emma Hjorth skolekorps deltar.

11.45 Elevene møter ved Kirkerudbakken.

11.45 Åpen kafeteria i festsalen på Skui skole.

12.00 Barnetoget går fra Borkenveien (Kirkerud). Toget marsjerer Ringeriksveien til Skui skole. Det er anledning til å slutte seg til toget underveis. Gå etter flagget som avslutter barnetoget. Ved «Bærum Meieri» slutter barnehagebarna seg til toget.

13.10 Toget ankommer Skui skole. Seremonien starter med velkomsthilsen. Sang: «Vi ere en nasjon». Skui Brassband spiller. Sang av elever ved Skui skole. Tale for dagen av elevrådsleder. Appell og kransenedleggelse ved rektor Kari Christensen. Vi minnes de falne under krigen fra Skui. Premiering av vinnerne av tegnekonkurransen til årets 17. mai program. Sang: «Ja, vi elsker». Korpsene spiller.

13.35 Leker. Salg av kaffe, kaker, pølser, brus, is og popcorn. Lotteri/lykkehjul.

13.50 Minikonsert: Skui Brassband holder en minikonsert i gymsalen.

15.00 Vi avslutter lekene og salg. Fotballkamp mellom elever i 7. klasse og foreldrene.

SNARØYA SKOLE

08.00 Flaggheising av Sjøspeideren på Snarøya skole. Korpset spiller.

09.00 Gudstjeneste i Snarøya kirke ved sogneprest Thomas Wagle

10.00 Barnas 17. mai-tog starter. Oppmøte kl. 09.45 Snarøya kirke.

Rute: Snarøya kirke–Snarøyveien–Snarøya skole.

10.00 Servering i skolegården åpner.

10.30 Barnetoget til Snarøya skole, 17. mai-komiteens leder Anette Wegener Hammer ønsker velkommen, «Ja vi elsker», rektor Inger Elisabeth Johansen taler, «Gud signe vårt dyre fedreland», tale for dagen ved elevrådet: Frida Galåen Berntzen, elevrådsleder 7A, Alexander Skotner Saure, elevrådsleder 7B – Elevene på 4. trinn underholder – «Snarøyasangen».

11.15 Lekene starter og godteposer deles ut i klasserommene.

13.30 Arrangementet på skolen avsluttes.

STABEKK SKOLE 

07.35 Smågardistene – Stabekk skoles musikkorps spiller. Tale ved Smågardistenes leder Hilde Rosenblad. Representant fra HMKs Garde deler ut adjutantsnorer og inspiserer korpset.

08.00 Flaggheising. Tale ved representant fra HMKs garde. Hilsen ved skolens rektor Torleif Grendahl. Smågardistenes morgenrute: Gml. Ringeriksvei, Gartnerveien, Egersvei, Skogveien, Gml. Ringeriksvei til Peterhofveien. Konsert på Flatlandtunet. Gml. Ringeriksvei tilbake til Stabekk skole.

09.40 Drilloppvisning ved Smågardistene (hoved- og jr.korps) på fotballbanen (kunstgresset).

10.00 Samling i skolegården. Fanfare ved Smågardistene. «Ja, vi elsker dette landet». Allsang akk. av Smågardistene. Tale ved elevrådslederne. «Potpurri» av Klassekorpset. Hilsen ved rektor Torleif Grendahl. Juniorkorpset spiller.

10.45 Avmarsj 17. mai tog. Rute: Gml. Ringeriksvei gjennom Bekkestua, Bærumsveien, Kleivveien, Søråsen, Kleivveien, Gml. Ringeriksvei, Stabekk skole.

11.40 Fanfare m.m. ved Smågardistene. Vinner av tegnekonkurranse/premieoverrekkelse. «Norge i rødt, hvitt og blått», allsang akk. av Smågardistene.

12.00–14.00 Leker og kafé.

STEINERSKOLEN I BÆRUM

09.55 Barnetoget går fra skolen. Rute: Grav Gårdsvei–Fagertunveien–Bjerkelundsveien–Gimleveien.

11.15 Samling i gymsal. Kammer-orkesteret spiller, 17. mai-tale og opptreden ved elever fra 9. klasse, småklassene synger og allsang.

12.15 Uteleker, servering, loddsalg. Inntektene går som alltid til utenlandsturen i 10. klasse.

14.00 Vi avslutter.

STORØYA SKOLE

08.00 Flagget heises på Storøya skole. Kranselegging ved Fridtjof Nansen-statuen i Nansenparken ved Fornebulandet Vel.

11.15 Barnetoget går fra torget utenfor Fornebu S, ledet av Snarøya Skoles Musikkorps. Ny rute: Fornebu S–Forneburingen–Nansenparken–Storøya skole. Alle som ikke deltar i toget oppfordres til å stå langs ruten og hilse. 

11.30 Serveringen åpner. Salg av is, brus, pølser, kaffe og kaker. Bonger kan kjøpes på forhånd på Fornebu S eller inne på skolen under arrangementet. Vi tar kort og Vipps.

11.45 Barnetoget ankommer Storøya skole. Taler og underholdning. Kun kiosken inne på skolen er åpen under seremonien.

12.30 Leker og aktiviteter. Lodd til barna som premie for deltagelse.

14.30 Loddtrekning.

15.00 Arrangementet på skolen avsluttes. 

Gratis parkering hele dagen på Fornebu S.

TANUM SKOLE

08.00 Flaggheising på skolen ved 1. Tanum speidergruppe.

Tanum og Jong skolekorps spiller.

08.30 Skolekorpset spiller på Bjerke gård.

09.00 Bekransning av minneplaten ved Tanum kirke. Tale ved 17. mai-komiteens leder Anja Ruth. Tanum og Jong skolekorps spiller.

12.00 Barnetoget går fra Bjørnegård skole til Tanum skole med Tanum og Jong skolekorps i spissen.

12.45 Innmarsj for full musikk på Tanum skole. 17. mai-komiteens leder ønsker velkommen. Tale for dagen ved elevrådsleder Marte Brænden Sand 7A. Rektor Inger Lise Lehne hilser foreldre og elever. Musikk ved Tanum og Jong skolekorps.

13.15 Lek og konkurranser for barna. Kafeteriaen åpnes. Loddsalg.

14.30 Loddtrekning.

15.00 Avslutning.

Artikkeltags