Ny sperring skal gjøre E16-omleggingen enda tydeligere

TYDELIGERE: Statens vegvesen har satt opp en sperre som gjør det umulig å svinge til venstre inn mot Kjørbotunnelen når du kommer på E18 fra Drammen. Bilistene fra Drammen må nemlig kjøre et hakk lenger bort og bruke Vesttunnelen og Johan Grauers gate på Hamang for å komme inn på E16.

TYDELIGERE: Statens vegvesen har satt opp en sperre som gjør det umulig å svinge til venstre inn mot Kjørbotunnelen når du kommer på E18 fra Drammen. Bilistene fra Drammen må nemlig kjøre et hakk lenger bort og bruke Vesttunnelen og Johan Grauers gate på Hamang for å komme inn på E16. Foto:

Omleggingen av trafikkmønsteret gjennom Kjørbotunnelen i slutten av februar, har gått bedre enn Statens vegvesen fryktet. Men noen tilpasninger gjør de likevel.

DEL

Siden slutten av februar har det sørgående løpet i Kjørbotunnelen vært stengt i forbindelse med byggingen av ny E16 – isteden har det vært toveistrafikk gjennom det nordgående løpet. Omleggingen av trafikken inkluderer også at trafikanter som kommer på E18 fra Drammen, ikke kan benytte Kjørbotunnelen, men må kjøre inn på E16 fra Johan Grauers gate på Hamang.

E16 mellom Sandvika og Vøyenenga er en av landets mest trafikkerte tofelts veier. Snart tre uker etter at omleggingen ble gjort, mener Statens vegvesen at det har gått bedre enn fryktet.

– Omleggingen har gått bedre enn forventet, vi har fått lite henvendelser. Trafikken avvikles i hovedsak som før i området. Det var kø i rushtiden før, og det er kø i rushtiden nå, sier byggeleder i Statens vegvesen, Anne-Lise Gillebo.

Ettersom eksisterende E16 også tidligere kun har hatt to felt fra Hamangsletta, rett nord for Kjørbotunnelen, ser det ikke ut til at omleggingen etter vinterferien har fått så store trafikale konsekvenser.

LES OGSÅ: E16 uten kryss til Lommedalen til 2018 

Gjør noen tilpasninger

Størst usikkerhet var det knyttet til hvordan trafikken fra E18 fra Drammen retning Hønefoss ville flyte ettersom disse ikke lenger kan benytte Kjørbotunnelen, men må kjøre via Vesttunnelen og Johan Grauers gate (Hamang).

– Det vil alltid være noen innkjøringsproblemer ved slike omlegginger. På Kjørbo-siden er vi i ferd med å gjøre noen mindre supplerende tiltak for å gjøre det lettere for trafikantene å finne omkjøringsveien, sier Gillebo.

Blant tiltakene Statens vegvesen vil utføre, er skilting med innkjøring forbudt mot E16 fra rundkjøringen på sjøsiden av Kjørbotunnelen og hindre mulighet for venstresving i rundkjøringen for Drammenstrafikken.

Det sørgående løpet i Kjørbotunnelen vil forbli delvis stengt helt frem til det settes toveis trafikk på det sørgående løpet i den nye E16-tunnelen, Bjørnegårdtunnelen, høsten 2018. Komplett ny E16-trase fra Sandvika og opp til Vøyenenga, skal etter planen være ferdig høsten 2019.

LES OGSÅ: Konjakkfest da tunnelen fikk åpning 

Gir utfordringer for Ruter

Byggingen av ny E16 gir imidlertid utfordringer for Ruter, som ofte opplever å stange i kø på de mest utsatte tidspunktene.

– Selve omleggingen 28. februar har vi ikke merket så mye til, spesielt fordi vi ikke har busser som kjører gjennom Kjørbotunnelen. Men hele E16-prosjektet gir problemer for oss på noen av de omkringliggende veiene, sier kommunikasjonssjef i Ruter, Sofie Bruun.

Hun trekker frem Elias Smiths vei, Brynsveien på Hamang, Slependveien, Skuiveien, Lommedalsveien og Bærumsveien ned mot Vøyenenga som veier ekstra utsatt for forsinkelser som følge av E16-byggingen.

– I Lommedalsveien og Bærumsveien ned mot Vøyenenga er kanskje der vi opplever størst fare for forsinkelser nå, sier Bruun.

Artikkeltags