Politikerne må ville realisere prosjekter for «nye trygge boformer» for eldre i Bærum.

Elisabeth H. Gjølme (H), nestleder i planutvalget i Bærum, skriver kritisk om plasseringen av «Kollen», et prosjekt for «ny trygg boform for eldre» i Grorudhaugen i Lommedalen, fordi plasseringen strider mot de politiske mål for arealdisponering (Budstikka 21. februar).

Hun peker på at i kommunens arealdel som for tiden er til politisk behandling, er det tomtearealer både på Høvik, Vøyenenga, Eiksmarka og i Brynsveien og Dønskiveien som kan egne seg for «nye trygge boformer for eldre».

Dette har hun helt rett i, for «nye trygge boformer for eldre» kan bygges hvor som helst det er vilje til det.

Hovedpoenget er imidlertid ikke at «nye trygge boformer for eldre» skal dekke opp for den planlagte befolkningsveksten, men mer skal hjelpe til med å takle eldrebølgen.

Les også

Eldre i Asker og Bærum bør etterlyse en «eldrestol» innenfor døren i butikken

«Nye trygge boformer for eldre» vil gjøre det sikrere for de eldre å kunne bo noe lenger hjemme hos seg selv når helsen svikter, enn det gjør med andre boformer.

Senior Norge, Asker og Bærum har lenge sagt at boligbygging og eldreomsorg må ses i sammenheng. Gjølme bør derfor organisere seg sammen med de ansvarlige for omsorg i Bærum for å fremme «nye trygge boformer for eldre».

Slike kommer ikke så lett av seg selv, men politikerne kan fremme at de kommer ved innovativt å legge til rette for at tomter i utbyggingsområder blir reservert for «nye trygge boformer for eldre».

Da vil utbyggere bare kunne konkurrere om slike prosjekter der. Dette er innovativt, men tar ikke politikerne i Bærum slike grep, vil vi fortsatt bare få vanlig blokkbebyggelse og en dyrere omsorgstjeneste i fremtiden.

Les også

Drømmen om å skyve eldrebølgens utfordringer inn i fremtiden

Forstått?

Forstått?

Budstikkas nyhetspodkast: Hva skjer på E18?

00:00
/
00:00