Eldrerådene i våre to kommuner arrangerte 5. november et meget godt seminar om nye boformer for seniorer. 

Det har i flere år vært snakket om dette allerede, det er laget rapporter og utredninger, og det er nå kommet inn i gjeldende kommuneplans samfunnsdel at dette ønskes også i Asker.

Spesielt bør vi da studere rapporten fra Sintef Fag 65 i 2020 «Bo hele livet. Nye bofellesskap og nabolag for gammel og ung»

Rapporten tar for seg ikke bare hvordan leiligheter best bør se ut, men også hvordan bofellesskap kan organiseres, og ikke minst at omgivelsene til bofellesskapet må utformes slik at det blir godt og trivelig å bo på stedet. 

Med andre ord skal man kunne leve og trives der man bor. Hele livet ut.

Senior Norge, Asker har i flere år påpekt at eldreomsorg og boligbygging må ses i sammenheng om vi skal lykkes med at folk skal kunne bo hjemme lenger enn i dag. 

Dette er jo også en av de foreslåtte løsningene som kommunen fremhever i planene for fremtidens eldreomsorg, og som de hevder må være billigere enn den vi har i dag.

Asker kommune er nå involvert i et slikt «ny boform»-prosjekt i Heggedal. Men det vi fikk presentert på seminaret var at 1) dette var på et tidlig planleggingsstadium og kunne ikke ventes ferdig på mange år, og 2) det var det eneste prosjektet Asker hadde.

Heldigvis åpner kommuneplansjef Midtbø i Budstikka 17. november for at det burde være muligheter for å bygge ut «fremtidens bofellesskap» i den planlagte utbyggingen av Føyka, delområde 4. 

Ser vi på byggevolumet, er det åpenbart at her kan det plasseres flere forskjellig typer av «fremtidens bofellesskap». Asker trenger en rekke prosjekter med «nye boformer for seniorer» for å finne ut hva som passer best for de eldre hos oss.

Det er allerede firmaer i Asker og omegn som har prosjekter mer eller mindre klare. De trenger bare rask tilrettelegging fra kommunens side. 

Hvilke politikere vil sikre fortgang i utviklingen av nye boligformer for eldre?

Vi trenger ikke flere tradisjonelle blokker med tradisjonelle leiligheter som selges til høystbydende. Det er lite innovativ fremtidsrettet nyskaping i det, og det fremmer ikke eldreomsorgen i Asker.