Det blir en kamp om posisjoner når medlemmene i Asker, Røyken og Hurum Venstre møtes til nominasjonsmøte torsdag. Tidligere i høst presenterte nominasjonskomiteen en liste hvor de var enstemmige om hvem som skulle være de tre øverste. Det var Elisabeth Holter-Schøyen (57) fra Hallenskog på topp, med Marit Helene Meyer (45) fra Heggedal på andre og Njål Vikdal (50) fra Borgen på tredje. Komiteen har forhåndskumulert syv.

Nå viser det seg at Vikdal ikke vil nøye seg med tredjeplassen. Han vil ta opp kampen med Holter-Schøyen om toppen.

Vikdal bekrefter dette noe motvillig, og sier han ikke hadde ønsket noe publisitet om saken utenfor partiet før nominasjonsmøtet.

LES OGSÅ: Kritisk til nominasjonsprosess til Viken-liste

– Hva er beveggrunnen din for å gjøre?

– Jeg er blitt oppfordret til å stille. Jeg har tenkt meg godt om, og kom fram til at jeg ville stille. Jeg engasjerte meg i politikken på grunn av de store samferdselsutfordringene vi har både i fylket og kommunen. Og det er jeg motivert til å fortsette med. Jeg er blitt oppfordret til å stille, og jeg er motivert for å gjøre en best mulig jobb fra den posisjonen. Så blir det opp til medlemmene som stiller på nominasjonsmøtet å avgjøre det. Og jeg vil respektere svaret de gir.

– Så det er ikke førsteplass eller ingenting?

– Nei, det har jeg ingen planer om. Elisabeth er også en god kandidat, sier Njål Vikdal.

Enstemmig innstilt

Elisabeth Holter-Schøyen sier hun fikk vite om utfordreren mandag kveld.

– Jeg tenker at konkurranse er greit, men det er litt overraskende at det kom så sent, sier hun.

– Hva gjør du dersom Vikdal skulle vinne voteringen om førsteplassen?

– Jeg er enstemmig innstilt av nominasjonskomiteen, og har stilt meg til disposisjon på 1. plass. Det er det jeg er innstilt på, svarer Holter-Schøyen. Sin politiske erfaring har hun fra Røyken, men hun har bodd 30 år i Asker før det, og har også vært mye i Hurum.

– Jeg ser det som en styrke at jeg kjenner alle kommunene så godt, og jeg har sittet i det politiske utvalget som har jobbet med felles identitet og kultur. Så jeg har god bakgrunn for å være med å skape en ny og spennende kommune sammen, sier hun.

MER NOMINASJON: SV-veteran Sævareid trekker seg etter tap om førsteplass

Skuffet leder

Tore Hogstad fra Slemmestad er leder i nominasjonskomiteen, og han er nylig blitt oppmerksom på at Vikdal vil kjempe om førsteplassen.

– Det står ham jo fritt å gjøre det. Men nominasjonskomiteen har gjort en grundig jobb og var enstemmige om alt unntatt fjerdeplassen. Jeg er litt skuffet nå, men sånn er jo verden. Jeg tenker at vi har gjort jobben vår nå, og involverer meg ikke noe før møtet på torsdag da jeg skal presentere innstillingen og kandidatene.

– Er det en kamp om hvilken kommune man kommer fra?

– Nei, jeg håper jo ikke det. Vi har jobbet hardt for at vi konsekvent snakker om Asker som den nye kommunen. Kandidatene skal gjøre en kjempejobb for den nye kommunen uansett hvor de kommer fra, sier Tore Hogstad.

Fjerdeplassen klarte ikke komiteen å enes om, og det er derfor innstilt to personer. Det er Christian Dyresen fra Klokkarstua og Gunn-Torill Homme Mathisen fra Filtvedt. Den som ikke får plassen, blir nummer ti.

De siste tre kumulerte er Lasse Narjord Thue fra Slemmestad, Gro Buttingsrud Martnes fra Heggedal og Jørgen Blom fra Billingstad.