– Jeg hadde sagt fra til nominasjonskomiteen at jeg ville gi meg, men var veldig i villrede. Det er jo en fryktelig vanskelig kombinasjon med jobb, politikk og privatliv, men jeg fikk så mange tilbakemeldinger om at jeg burde fortsette, at jeg rett og slett ombestemte meg. Men jeg var tydelig på at jeg ikke ville øverst på listen, sier Marianne Riis Rasmussen.

Hun er i dag gruppeleder for partiets kommunestyregruppe og leder av det nye kommunepartiet.

Det er Ivar Granum fra Hurum som topper Ap-listen. Granum sitter i fellesnemnda for nye Asker sammen med blant andre Riis Rasmussen.

– Vi samarbeider svært bra, og utfyller hverandre på en god måte. Jeg er sikker på at vi blir et godt team, sier Riis Rasmussen.

Fra Stortinget

Tidligere stortingsrepresentant Marianne Aasen er også å finne på Ap-listen som nummer 14. Ifølge nominasjonskomiteen har hun selv valgt å ikke være blant de ti forhåndskumulerte. Bak Granum og Riis Rasmussen er de forhåndskumulerte Ragnhild Hartvig-Oksholen fra Røyken, Roger Olsen fra Hurum, Anders Tobias Utne fra Asker, Trude Nygård Evensen fra Røyken, Thomas Hatten fra Hurum, Nimrah Ramzan fra Asker AUF, Fagne Gabrielsen fra Røyken og May Myklebust fra Asker.

Listen sendes ut til høring blant medlemmene med frist til 5. november med å komme med innspill på kandidatene og eventuelle endringsforslag.

Det endelige nominasjonsmøtet i Asker Ap er 6. desember.