Tror Nye Asker vil bli sterkt

STERK KOMMUNE: Sjeføkonom Terje Strøm i Ny Analyse spår en sterk storkommune i nye Asker.

STERK KOMMUNE: Sjeføkonom Terje Strøm i Ny Analyse spår en sterk storkommune i nye Asker. Foto:

Asker er en mer robust kommune enn Røyken og Hurum. Men en sammenslåing av de tre vil gi en ny storkommune helt i toppen av Kommune- NM, mener sjeføkonom.

DEL

BAKGRUNN: Næringslivet stortrives i Asker og Bærum

– Noen variabler som inntektsnivå og utdanning trekker ned i forhold til et mer homogent nytt Asker i dag, men samtidig styrkes jo muligheten for bedre arealplanlegging og redusert byråkrati, sier Terje Strøm, sjeføkonom og partner i Ny Analyse.

48-åringen fra Bærums Verk er overbevist om at Kommune-Norge får en både sterk og solid ny spiller når Nye Asker blir operativ fra 1. januar 2020. Et sammenslått Asker, Røyken og Hurum blir Norges syvende største kommune med godt over 92.000 innbyggere.

Mange av tallene som ligger til grunn for årets utgave av NHOs Kommune-NM bekrefter Nye Askers slagkraft.

– Det er ikke overraskende at Asker og Bærum kommer svært godt ut på Kommune-NM. Svært mange med høy kompetanse og inntekt havner i vellykkede forsteder til hovedstaden Oslo. Eldrebølgen slår ut noe mindre enn i småkommuner og det er stordriftsfordeler på administrasjon, sier Strøm.

LES OGSÅ: I skyggen av Sola

Lavere skatteinntekter

Røyken og Hurum er noe mindre mangfoldig enn Asker med mindre markeder og færre private jobber. Utdanningsnivået og skatteinntektene ligger dermed noe lavere.

– Sysselsettingsandelen er lavere i Røyken og Hurum enn i Asker. Men i norsk sammenheng med over 400 kommuner, hvorav mange med under 3.000 innbyggere, gjør Røyken-Hurum det godt.

NHOs Kommune-NM 2017

Budstikka skrev torsdag at Bærum er landets nest beste næringslivskommune, kun slått av Sola. Asker er femte best.
NHOs Kommune-NM måler norske kommuners og regioners vekstkraft og attraktivitet innen fem kategorier som er særlig viktig for bedriftene.
Disse fem kategoriene er: Næringsliv og privatøkonomi, kompetanse, sysselsetting og arbeidsmarked, befolkningssammensetning og kommuneøkonomi.
Til grunn for hver av disse fem kategoriene ligger flere nøkkeltall. Budstikkas oversikt på disse to sidene viser hvordan «Nye Asker»-partnerne Asker, Røyken og Hurum, samt Bærum, hevder seg i landssammenheng innen et utvalg av disse indikatorene.

Alle tre kommunene kommer langt ned på listen når det gjelder unge i forhold til eldre i arbeidsstyrken. Hurum er klart dårligst med en 340 plass.

– Røyken plasserer seg bedre enn Asker og Hurum innen befolkningsvekst. Dette kan sees i sammenheng med at Asker, og spesielt Hurum, også har svært høy aldring og dermed ikke like mange innbyggere i fruktbar alder, sier Strøm.

Sykefraværet er høyere i Røyken og Hurum.

– En forklaring kan være at langt færre blant de sysselsatte har minst fire års utdanning enn det som er tilfellet for Asker – noe som impliserer tyngre, mer manuelle jobber.

I skyggen av Sola

Til tross for kraftig økning i arbeidsledigheten, har Sola kommune holdt Asker og Bærum unna gullplassen nok et år.

– Jeg tror nok Asker og Bærum føler mer «søren, der vant Sola igjen», enn at vi jubler over å ha slått akkurat Asker og Bærum. Om det er Asker og Bærum eller noen andre er ikke så viktig for oss. Vi er bare fornøyde med å være på topp, sier næringssjef Ingrid Iversen i Sola kommune.

LES OGSÅ: Næringslivet stortrives i Asker og Bærum

Fryktet fall

Hun innrømmer at de var spent før offentliggjøringen av årets toppliste over landets kommuner.

– Sola er en av kommunene som er hardest rammet av nedgangen innen olje. 85 prosent av vårt næringsliv har vært relatert til olje og gass, opplyser hun.

Det har slått ut på ledighetstallene.

– Vi gikk opp fra 1,3 prosent arbeidsledighet, til en topp i fjor på 5,2 prosent, påpeker Iversen.

Nå er arbeidsledigheten litt lavere, men fortsatt på 4,8 prosent.

Iversen tror forklaringen til at de fortsatt topper listen er sammensatt.

– Den jærske entreprenørånden står sterkt her. Jærbuene er kjent for å satse litt og litt og litt – legger stein på stein, som de karakteristiske steingjerdene på Jæren, illustrerer hun.

LES OGSÅ: Tror Nye Asker vil bli sterkt

Næringsvennlige politikere

Jærbuene har alltid vært internasjonalt orientert, ut mot havet, ifølge Iversen.

– Olje- og gassindustrien krever mye kompetanse, og de som har mistet jobbene sine har sett at kompetansen kan brukes til å starte nye bedrifter, sier hun.

Iversen trekker også frem næringsvennlige politikere som en forklaring.

– Vi har 26.000 innbyggere og 23.000 arbeidsplasser, påpeker næringssjefen.

Samtidig innrømmer hun at Sola har fått mye fordi store selskaper innen olje og gass har sitt hovedkontor i kommunen.

– Det skaper ringvirkninger. Kommunen har også en bevisst holdning til å ha næringsarealer tilgjengelige, sier Iversen.

Se resultatene til de ulike kommunene

BÆRUM: Ordfører Lisbet Hammer Krog.

BÆRUM: Ordfører Lisbet Hammer Krog.

Bærum kommune

Folk herfra kalles: Bæringer

Ordfører: Lisbeth Hammer Krog (H)

Administrasjonssenter: Sandvika

Tre største partier*: Høyre (45,9%), Ap (20,3%), Frp (12,5%)

Antall innbyggere**: 124.008

Antall sysselsatte**: 70.395

Areal: 192,26 km2

* målt etter kommunevalget 2015

** Tall fra SSB pr. 1. januar 2017

PLASSERING SAMLET I NORGE: 2

KATEGORI/PLASSERING:

Næringslivsvariasjon: 9

Inntektsnivå: 1

Sysselsettingsandel: 22

Sykefravær: 25

Uføre: 2

Arbeidsledige: 145

Befolkningsvekst: 44

Unge i forhold til eldre i arbeidsstyrken: 150

Sysselsatte med minst

4 års høyere utdanning: 1

Sysselsatte med bestått fagprøve: 403

Kommunale administrasjonsutgifter: 159

Aldring: 71

ASKER: Ordfører Lene Conradi.

ASKER: Ordfører Lene Conradi. Foto:

Asker kommune

Folk herfra kalles: Askerbøringer

Ordfører: Lene Conradi (H)

Administrasjonssenter: Asker sentrum

Tre største partier*: Høyre (43,0%), Ap (21,0%), Frp (13,8%)

Antall innbyggere**: 60.781

Antall sysselsatte**: 26.636

Areal: 100,71 km2

* Målt etter kommunevalget 2015

** Tall fra SSB pr. 1. januar 2017

PLASSERING SAMLET I NORGE: 5

KATEGORI/PLASSERING:

Næringslivsvariasjon: 18

Inntektsnivå: 2

Sysselsettingsandel: 184

Sykefravær: 25

Uføre: 3

Arbeidsledige: 160

Befolkningsvekst: 56

Unge i forhold til eldre i arbeidsstyrken: 193

Sysselsatte med minst

4 års høyere utdanning: 9

Sysselsatte med bestått fagprøve: 400

Kommunale administrasjonsutgifter: 59

Aldring: 75

RØYKEN: Ordfører Eva Norén Eriksen.

RØYKEN: Ordfører Eva Norén Eriksen. Foto:

Røyken kommune

Folk herfra kalles: Røykenbøringer

Ordfører: Eva Norén Eriksen (H)

Administrasjonssenter: Midtbygda

Tre største partier*: Høyre (33,2%), Ap (28,5%), Frp (20,4%)

Antall innbyggere**: 21.931

Antall sysselsatte**: 5.748

Areal: 112,63 km2

* målt etter kommunevalget 2015

** Tall fra SSB pr. 1. januar 2017

PLASSERING SAMLET I NORGE: 25

KATEGORI:PLASSERING:

Næringslivsvariasjon: 122

Inntektsnivå: 24

Sysselsettingsandel: 403

Sykefravær: 297

Uføre: 21

Arbeidsledige: 182

Befolkningsvekst: 19

Unge i forhold til eldre i arbeidsstyrken: 105

Sysselsatte med minst

4 års høyere utdanning: 39

Sysselsatte med bestått fagprøve: 422

Kommunale administrasjonsutgifter: 61

Aldring: 35

HURUM: Ordfører Monica Vee Bratlie.

HURUM: Ordfører Monica Vee Bratlie. Foto:

Hurum kommune

Folk herfra kalles: Huringer

Ordfører: Monica Vee Bratlie (H)

Administrasjonssenter: Sætre

Tre største partier*: Høyre (30,2%), Ap (29,6%), Frp (19,3%).

Antall innbyggere**: 9.462

Antall sysselsatte**: 2.540

Areal: 163,26 km2

* målt etter kommunevalget 2015

** Tall fra SSB pr. 1. januar 2017

PLASSERING SAMLET I NORGE: 179

KATEGORI/PLASSERING:

Næringslivsvariasjon: 97

Inntektsnivå: 193

Sysselsettingsandel: 397

Sykefravær: 297

Uføre: 126

Arbeidsledige: 199

Befolkningsvekst: 190

Unge i forhold til eldre i arbeidsstyrken: 340

Sysselsatte med minst 4 års høyere utdanning: 122

Sysselsatte med bestått fagprøve: 393

Kommunale administrasjonsutgifter: 158

Aldring: 255

Artikkeltags