Melding til alle elever som skal opp i 10. klasse til høsten: Følg med på inntaksordningen til videregående skole. Den kan bli endret for tredje gang på fem år, hvis Høyre kommer til makten i Akershus.

Mye tilsier at partiet, med Anette Solli fra Bærum som toppkandidat, vil tilbake til den gamle inntaksordningen så raskt som mulig. Det betyr at Asker og Bærum igjen blir én inntakssone – ikke delt i fire som i dag.

Fra nyttår opphører Viken. Akershus, Buskerud og Østfold gjenoppstår. Mens Viken seiler sakte mot sin død, er diskusjonen om fremtidige inntaksordninger høyst levende.

Les også

Skrot ideologien og la flere elever velge selv

Debatten på Budstikka.no i forkant av årets inntak viser at valgkampen allerede er i full gang, og overskriften er enkel: «Here we go again». Det blir fritt skolevalg mot nærskoleprinsippet i år igjen.

Skjønt, «fritt skolevalg» splitter. De rødgrønne fnyser av begrepet og vil gjerne kalle det «karakterbasert inntak», altså at det er karakterene dine som avgjør hvilken skole du kommer inn på.

Mens Viken seiler sakte mot sin død, er diskusjonen om fremtidige inntaksordninger høyst levende.

I Viken ble det rødgrønt flertall etter fylkestingsvalget i 2019. De valgte å innføre nærskoleprinsippet, hvor nærheten til skoletilbudet skulle vektlegges i mye større grad. Ønsket om å beholde Asker og Bærum som én inntakssone ble avfeid. I stedet ble det fire.

I et fylke hvor det mange steder er lange avstander mellom skolene, har et slikt prinsipp mye for seg. Men her tar det fem minutter med tog mellom Asker og Sandvika. Derfor var det mange som følte at politikere uten lokal tilknytning tuklet med en inntaksordning som fungerte svært bra i det store og det hele.

Nå har ordningen med fire soner i Asker og Bærum gått relativt smertefritt for seg. Klagene har vært få, tross mye støy i forkant.

I nygamle Akershus ligger den likevel an til å bli skrotet. For dette er kanskje den enkeltsaken i fylkespolitikken med størst ideologisk prestisje, når vi ser bort fra selve oppløsningen av Viken.

Les også

Karakterbasert inntak til videregående? Baklengs inn i fortiden

En meningsmåling Høyre selv fikk utført nylig, viser at de og Fremskrittspartiet bare er ett mandat unna rent flertall i Akershus. Nasjonale målinger understøtter trenden.

Blir det et slikt solid borgerlig flertall i det nye fylkestinget, er endring av inntaksordningen svært høyt på prioriteringslisten.

Spørsmålet i så fall er om de rekker å endre den allerede til neste års inntak eller om de må vente til 2025.

Elevene må selvsagt vite i god tid før 1. mars hvilken inntaksordning som gjelder. Tiden kan derfor bli svært knapp fra et nytt fylkesting er på plass til elevene skal sende inn sine søknader.

Rekk opp hånden de som vil velge selv

Om Dag Otter Johansen

Dag Otter Johansen er politisk redaktør i Budstikka. Han er bosatt på Drengsrud i Asker og har vært ansatt i Budstikka siden 1996.

Politisk redaktør har ansvaret for meningsinnholdet i Budstikka, både mediehusets egenproduserte lederartikler og kommentarer, samt eksterne bidrag.

Du kan lese flere kommentarer her.

Les også

La elevene velge igjen