Etaten er avhengig av store summer over statsbudsjettet for å komme videre. Budsjettet legges frem klokken 10 torsdag.

– Vi har innløst drøye 100 boliger, og er vel i forhandlinger om salg av ytterligere 10-15, opplyser grunnerverver Trym Johannessen i Statens vegvesen.

Det er anslått at 200 boliger må vike for ny E18, så fortsatt gjenstår det mange.

– Vi er cirka halvveis tallmessig. Det gjenstår betydelige grunnerverv, bekrefter Johannessen.

LES OGSÅ:

Forventninger til statsbudsjettet

Pengemangel sinker boligkjøp langs E18

Det er to ulike grunnlag for innløsing av boliger langs nye E18. Det ene er der grunneier har krav på innløsning etter gjeldende reguleringsplan. Da legges markedspris til grunn for salget.

Det andre grunnlaget er når Statens vegvesen raskt trenger boligen på grunn av veibygging. Da har de som bor der krav på gjenerverv. Det vil si at de har forsikring om en tilvarende bolig også utover boligens salgsverdi.

Trenger 2 milliarder

I september anslo prosjektleder Grete Tvedt i Statens vegvesen at de fortsatt har behov for 2 milliarder kroner for å komme i mål med boliginnløsningen langs E18-traseen.

Byggestart kan tidligst komme i gang om to år, og Statens vegvesen er avhengig av bevilgninger om de skal holde den tidsplanen.

Prosessen med boliginnløsning fikk en flying start da samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner rett etter valgseieren i 2013 lot seg fotografere ved E18 på Høvik med løfte om at innløsning av boliger kunne starte allerede i 2014.

Og det skulle skje på bakgrunn av kommunedelplanen. Normalt forutsetter innløsning en vedtatt reguleringsplan. Men initiativet første ikke til noe skred av initiativ fra E18-naboer.

Brukte ikke opp pengene

Potten som var avsatt til E18-grunnerverv i 2015 var totalt på 290 millioner. 40 millioner av dem var overført fra 2014. Kun 60 millioner ble brukt, resten overført til 2016.

Men plutselig ble det fart i boliginnløsning, og til tross for 200 ferske millioner over statsbudsjettet for 2017, klaget prosjektleder Svein Røed i Statens vegvesen over at dette på langt nær var nok.

Johannesen påpeker at det er viktigst å få innløst boligene som skal benyttes til midlertidig omlegging av kjøremønsteret mellom Lysaker og Strand.