– Vi innstiller arbeider vi er i gang med for å utarbeide konkurransegrunnlag, bekrefter prosjektdirektør Svein Røed i Statens vegvesen.

Som en innledning til bygging av ny E18 kjøper Statens vegvesen boliger som ligger der den nye traseen kommer. De siste årene har det kommet penger over statbusjettet til å løse inn boligene.

LES OGSÅ: Bærum ber Stortinget gi penger til kjøp av E18-boliger

Potten Stortinget avsatte til E18-grunnerverv i 2015 totalt var på 290 millioner kroner. 100 nye millioner kom i 2016, mens det ble bevilget 200 millioner kroner over statsbudsjettet for 2017 og 300 millioner kroner for 2018.

Utsatt i to år

Fortsatt er det mange boliger som må kjøpes. Men i regjeringens forslag til statsbudsjett var det ikke foreslått én krone til boliginnløsning i 2019.

 Heller ikke behandlingen i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité har kommet E18 til gode.

Statens vegvesen forlater nå ambisjonen om byggestart i 2019. Ifølge prosjektleder Røed kan byggestart bli to år forsinket.

E18-prosjektet har etablert seg i kontorer på Lysaker. Røed forteller at flere av ansatte knyttet til prosjektet vil få nye arbeidsoppgaver.

Noen vil arbeide videre med reguleringsplanen for E18 mot Slependen. Statens vegvesen må imidlertid annulere kontrakter med rådgivere de ikke vil ha råd til å betale.

– Et slikt prosjekt er som et tankskip. Det bruker tid på å starte og tid på å stanse. Og det koster penger selv om det ligger i opplag, påpeker han.

Bærums-ordfører Lisbeth Hammer Krog (H) har jobbet hardt for å redde E18-bevilgning i statsbudsjettet.

– Jeg er overrasket. Jeg hadde håpet på signaler før jul om at pengene var på bordet, sier hun om nyheten om at Statens vegvesen varslet E18-utsettelse.

Mest bekymret er hun for innbyggerne som går å venter på avklaring om boligene deres må vike for den nye veien, og som nå må belage seg på enda lenger ventetid.

Hammer Krog påpeker at Stortinget i løpet av våren vil vedta den såkalte bompengeproposisjonen, som vil gi Statens vegvesen fullmakt til å ta opp lån til å bygge på E18.

– Jeg kan ikke begripe at man nå snakker om to års utsettelse, understreker Bærums-ordføreren.

Hun vil nå gå i dialog både med Statens vegvesen og samferdselsminister Jon Georg Dale om utfordringene Vegvesenet beskriver.

– Dårlig nytt

Regiondirektør Nina Solli i NHO Viken Oslo liker dårlig E18-utsettelsen.

– To års utsettelse er uholdbart, jeg forventer nå at politikerne finner en løsning på dette. Her har vi ingen tid å miste, poengterer hun.

Solli er utsettelsen for dårlig nytt for alle som er opptatt at ny E18-vest.

– Prosjektet trenger fortgang, ikke trenering. Forutsigbarhet og fremkommelighet er viktige rammebetingelser for bedriftene, og det påvirker konkurransekraften direkte, påepker hun.

NHO Viken Oslo er opptatt av at fremdriften i viktige samferdselsprosjekter opprettholdes.

– Dette er eksempel på det motsatte E18 Vestkorridoren er en hovedfartsåre og en av Norges mest trafikerte veier, avslutter Solli.

Pause, ikke stopp

I en pressemelding påpeker Vegvesenet at det ikke blir stopp i arbeidet – kun en pause i den videre planleggingen og forberedelsene av byggingen av E18 Vestkorridoren inntil det er vedtatt en egen bompengeproposisjon om denne utbyggingen.

– Planleggingen av E18 Vestkorridoren har pågått i flere år med bevilgninger over statsbudsjettet. Statens vegvesen har i 2018 brukt 340 millioner kroner mer enn budsjettert. Dette blir det ryddet opp i nå. Det er ikke foreslått bevilgninger på statsbudsjettet for 2019, står det i pressemeldingen.

– Vi jobber nå så raskt som mulig med å forberede grunnlaget for en proposisjon som kan legges fram for Stortinget. Vi er klare til å gå videre med E18-prosjektet når bompengeproposisjonen er behandlet og finanseringen er i orden, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen i pressemeldingen.