Ap går for full E18-byggestart

E18-TRO: Elisabeth Fanghol og Åsmund Aukrust fra Arbeiderpartiet har ingenting imot at første E18-etappe bygges fra Lysaker til Ramstadsletta.

E18-TRO: Elisabeth Fanghol og Åsmund Aukrust fra Arbeiderpartiet har ingenting imot at første E18-etappe bygges fra Lysaker til Ramstadsletta. Foto:

Arbeiderpartiet på Stortinget stiller seg bak regjeringens forslag om å bygge ny E18 helt frem til Ramstadsletta i første byggetrinn.

DEL

Helt frem til onsdag ettermiddag var det usikkert hvordan Aps stortingsgruppe kom til å stille seg til regjeringens E18-beslutning. Flere Ap-representanter har sagt klart fra at de ikke liker at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) setter til side avtalen om Oslopakke 3 og trumfer igjennom å bygge første E18-etappe fra Lysaker til Ramstadsletta, og ikke bare til Strand.

Vil unngå politisk spill

– Å bygge ny E18 helt frem til Ramstadsletta i første byggetrinn er i tråd med hva Arbeiderpartiet har ment hele tiden. Nye faglige vurderinger har kommet, og de tilsier at dette er den riktige måten å gjøre det på, sier Aps stortingsrepresentant Åsmund Aukrust fra Jar.

Når stortingsgruppen i partiet stiller seg bak regjeringens forslag om E18-fremdrift, har det skjedd etter at råd fra fagfolk og partiets representanter fra blant annet Oslo og Akershus er hørt.

– Nå påhviler det statsråden å sørge for at dette blir gjort på en skikkelig måte, og at man unngå unødvendig politisk spill, sier Aukrust.

LES MER: Statsråden skar igjennom – som avtalt

Overlever valget

– Hva sier byrådet i Oslo som har holdt fast på Oslopakke 3?

– Det får du høre med byrådet om. Stortingsgruppen har hatt et standpunkt ut ifra hva som er det faglig riktige å gjøre, sier Ap-representanten fra Bærum. Sammen med stortingskandidat Elisabeth Fanghol fra Asker har han nylig understreket standpunktet i et debattinnlegg i Budstikka:

«Når veivesenet nå foreslår å bygge en ny E18 sammenhengende fra Lysaker til Ramstadsletta, inkludert ny tunnel på Høvik, som første etappe i utbyggingen, er det en utvikling Arbeiderpartiet hilser velkommen», skriver de to Ap-politikerne.

RAMSTADSLETTA: Slik kan ny E18 bli. TEGNING: VEGVESENET

RAMSTADSLETTA: Slik kan ny E18 bli. TEGNING: VEGVESENET Foto:

– Betyr det at beslutningen blir liggende fast selv om Ap skulle komme i regjering etter valget i høst?

– Det er ikke noe uenighet mellom partiene, og ingen grunn til å lage politisk spetakkel. Tvert imot; det kan gjøre prosessen vanskeligere, sier Åsmund Aukrust.

Dette sier regjeringen om E18

Slik er ordlyden i NTP om E18 fra Lysaker til Ramstadsletta:

«Regjeringen understreker at det legges til grunn en utbygging fra Strand uten opphold, slik at fordyrende løsninger unngås. Regjeringen går med dette inn for en helhetlig og sammenhengende utbygging av E18.»

E18 fra Lysaker til Strand er kostnadsberegnet til 9,1 milliarder kroner. Statlig finansiering i perioden 2018–2029 er på 2,250 milliarder. Bomfinansiering: 6,850 milliarder.

Regjeringen mener den nye kollektivterminalen på Lysaker bør planlegges og bygges samtidig som strekningen Lysaker – Strand.

Den lokalt reviderte avtalen om Oslopakke 3 legger opp til stans for ny E18 på Strand.

Mange i Arbeiderpartiet reagerte imidlertid på samferdselsminister Ketil Solvik-Olsens fremgangsmåte da han instruerte Statens vegvesen til å bygge E18 fra Lysaker til Ramstadsletta i stedet for til Strand, slik Akershus- og Oslo-politikerne var blitt enige om i Oslopakke 3.

LES OGSÅ:

Arbeiderpartiet vil ha ny E18

Vil heller satse på å bedre tunnelsikkerheten

Garanterer sammenhengende utbygging av E18 med ny Høviktunnel 

Artikkeltags