BAKGRUNN: Tyvstarter jobben med E18 

Fredag 5. september fremsto Venstre-leder Trine Skei Grande, ledsaget av lokale partifeller, over åtte spalter i Budstikka under overskriften «Slank E18».

Partiet gjorde det klart at de stiller «klare betingelser for å gå inn for ny E18: Prosjektet til 40 milliarder kroner må slankes».

Enkelte trakk konklusjonen at Venstre ikke lenger var blant partiene som stilte seg bak E18 gjennom Asker og Bærum.

LES OGSÅ: – Ikke på glid om rushtidsavgift 

Helt feil

«Dessverre har flere velgere tolket dette oppslaget som at Venstre går imot de eksisterende planene for ny E18. Dette er selvfølgelig helt feil», skrev gruppeleder Ole Andreas Lilloe-Olsen på Bærum Venstres Facebook-side.

Også Venstres gruppeleder Solveig Schytz i fylkestinget opplevde at enkelte misforsto oppslaget.

– Det må ikke være tvil om at Venstre er for en ny E18. Det som nå er nedfelt i samarbeidsavtalen er det vi har stått for og jobbet for hele veien, sier Schytz.

Der fastslås det at ny E18 skal bygges i tråd med klimaforliket i Stortinget og ikke føre til økte klimautslipp fra biler eller føre til mer biltrafikk inn og ut av Oslo.

Forslag fra sekretariatet

– Når Oslopakke 3 skal reforhandles i 2016, vil sekretariatet komme med forslag til mulige måter å justere E18-prosjektet på, sier Schytz.

Som leder av fylkestingets hovedutvalg for samferdsel, vil hun være med i disse forhandlingene. Schytz understreker at ny E18 er et byutviklingsprosjekt som vil gi nye muligheter for Sandvika og Asker sentrum. Venstre er meget tilfreds med at samarbeidsavtalen slår fast at 70 prosent av bompengeinntektene fra Oslopakke 3 skal gå til kollektivtrafikk og bare 30 prosent på vei.