Stadige utsettelser på det endelige trasévalget gjennom Asker sentrum fra Statens vegvesen setter både kommunens politikere og veibyråkrater på pinebenken.

Samferdselsplanlegger for E18 i Asker, Toril Skovli, står klar til å kaste seg over oppgaven. Noe er alt klargjort og forberedt for å komme fort i gang. En tyvstart har vært helt nødvendig om prosjektet skal komme med i Nasjonal Transportplan i 2017.

– Skal vi rekke å få et endelig vedtak i kommunestyret høsten 2016, begynner det virkelig å haste. Heldigvis har vi jobbet tett med Statens vegvesen, hatt en rekke møter og gjennomgått de fleste temarapportene, som skal være med i grunnlaget til konklusjon. Men deres endelige anbefaling har vi ennå ikke fått, og den må på plass før vi kan starte den formelle behandlingen av kommunedelplanen, sier Toril Skovli.

LES OGSÅ: Rydder all E18-tvil av veien

Klar til å sendes videre

I løpet av to-tre uker er Statens vegvesens trasévalg klart, og blir oversendt kommunen sammen med et nytt forslag for kommunedelplan.

E18 og Oslopakke 3

I 2006 ble det inngått et bredt politisk kompromiss med utgangspunkt i at levetiden for bomringen rundt Oslo skulle forlenges.

I dokumentet listes det opp samferdselsprosjekter på vei- og kollektivsiden både i Akershus og Oslo.

Det største enkeltstående veiprosjektet i pakken er bygging av ny E18 fra Asker til Oslo.

Oslopakke 3 ble revidert i 2012.

Partiene la til grunn at klimamålet for transportsektoren er et viktig grunnlag for arbeidet med Nasjonal Transportplan i henhold til klimaforliket i 2008.

Den neste ordinære revisjon av Oslopakke 3 er planlagt til 2016.

Byggingen av ny E18 skal starte høsten 2018 og vil minst pågå til 2030.

– Prosjektgruppen er ferdig med sitt arbeid, bare små justeringer gjenstår. Men før vi sender vår anbefaling skal saken behandles av ledelsen i Statens vegvesen, noe som skjer i løpet av to-tre uker. Deretter vil vi sende vår anbefaling og forslag til kommunedelplan til Asker kommune, forteller prosjektleder Sølve Jerm i Statens vegvesen.

LES OGSÅ: – Ikke på glid om rushtidsavgift 

To alternativer

Han ønsker ikke å bekrefte hvilket av de to gjenværende alternativene som er valgt gjennom Asker sentrum – enten to korte tunneler og bro, eller én lang tunnelløsning.

Begge alternativene har innslag ved Fusdal og ut i dagen ved Oreholt rett nedenfor der Toyota holder til.

– Jeg har tro på at Statens vegvesen anbefaler den løsningen som er best for miljø og byutvikling av Asker sentrum. Derfor var vi innstilt på å utsette planarbeidet for å få med alternativet om lang tunnel under Asker sentrum, når det viste seg å være en mulighet. Jeg har tro på at veivesenet lander der, sier ordfører Lene Conradi (H). 

Også hun er fullt innforstått med at kommunen nå har knappe frister for å få behandlet planen slik at den kan komme med i Nasjonal Transportplan.

– Planen er knadd og jobbet så mye med, og kjent for overordnet myndighet, så jeg kan ikke forstå at de skal ha innsigelser. E18 er vår viktigste sak for kommunens videre utvikling, og ekstra ressurser er satt inn for å komme i mål i tide, sier Conradi.

Les flere saker om E18-utbyggingen her.

Knapt med tid

– Tiden er knapp, ingen tvil om det. Vi trenger tid til saksbehandling, saksfremlegg og politisk behandling på hver side av høringsfristen, forklarer Skovli.

– Vi håper å kunne forberede saken for politisk behandling i formannskapet i januar. Deretter er det ca. åtte ukers høringsfrist. Alle anmerkningene skal kommenteres og følge saken til ny behandling i formannskapet. Deretter skal planen til kommunestyret for endelige vedtak. Vedtaket der kan også påklages. så tiden er knapp, innrømmer Toril Skovli.