BAKGRUNN: Tyvstarter jobben med E18 

En slik avgift vil gjøre det dyrere å passere bommene i rushtiden enn ellers på døgnet.

Men fylkesordfører Anette Solli og Hårek Elvenes, som er leder i Akershus Høyre, avviser at partiet har endret holdning til rushtidsavgift.

Fredag ble det inngått en ny samarbeidsavtale mellom de fire borgerlige partiene i fylkestinget.

LES OGSÅ: Rydder all E18-tvil av veien 

Frp reserverer seg

Avtalen inneholder et kapittel om Oslopakke 3 der Høyre, Venstre og KrF aksepterer å drøfte «modeller for hvordan man kan bruke trafikkregulerende tiltak som tidsdifferensiering og miljødifferensiering».

Fremskrittspartiet reserverer seg i avtalen mot bompengefinansiering og rushtidsavgift.

– Å tolke formuleringen i samarbeidsavtalen til at vi nå sier ja til rushtidsavgift, er å dra det for langt, sier Hårek Elvenes, som er leder i Akershus Høyre.

– Trafikkavgifter og veikapasitet må vurderes i sammenheng. Men vi gir ingen carte blanche til å innføre rushtidsavgift, legger han til.

Ikke linjeskifte

Fylkesordfører Solli avviser at avtaleformuleringen innebærer noe linjeskifte fra Høyre.

– Formuleringen er en erkjennelse av at grunnlaget for reforhandlingen av Oslopakke 3 vil inneholde modeller som inneholder rushtidsavgift. Slik var det også da Oslopakke 3 ble reforhandlet i 2012, forklarer hun.

– Vi må tåle å få slike modeller på bordet, fortsetter Solli.

Oslo Høyre var tidligere på linje med Akershus Høyre i motstanden mot rushtidsavgift. Men lokallaget endret linje på sitt årsmøte i januar i år.

I Oslopakke 3 fra 2006 åpnes det ikke for rushtidsavgift.