I Budstikka 20. mai hevdet MDG-kandidatene Matt og Schei at «Høyre avlyser miljøkampen» og viser til at ny E18 gjennom «Norges tettest befolkede områder verken er godt for folk eller miljøet».

MDGs innlegg: Høyre avlyser miljøkampen

Dette er Høyre-foreningene i Asker og Bærum selvsagt helt uenig i. Ny E18 vil gi en betydelig forbedring både for folk og miljøet.

Dette begrunner vi med at dagens E18 er en stor belastning for våre innbyggere med støv og støy. Den er et hinder for videre utvikling av våre lokalsamfunn på Høvik, utviklingen av Sandvika, Slependen, Holmen, Asker sentrum.

Den er et hinder for bærekraftig forflytning av personer og gods i vårt område, jf. Pöyry-rapporten fra 2012.

Les også: Miljøverstingen E18

Den hindrer at befolkningsveksten i våre kommuner kan legges nær kollektivknutepunktene og ikke minst er den et hinder for våre mål for mer bruk av sykkel og kollektiv i vårt område.

Disse utfordringene ønsker vi selvsagt å gjøre noe med. Høyre tar innbyggerne, klima- og miljøutfordringene, ungdommene, og ansvaret på alvor og vil fortsette arbeidet for full fremdrift på byggingen av ny E18.

Våre to ordførere, Lene Conradi og Lisbeth Hammer Krog har virkelig stått på for prosjektet over år. Deres innsats var avgjørende for tilleggsbevilgningen på 340 millioner i revidert statsbudsjett i mai som sikret at E18 kom på rett spor. E18 er Norges største samferdselsprosjekt, og Høyre vil fortsette arbeidet frem til prosjektet er ferdigstilt.

Vi mener ny E18 er avgjørende for å skape et bærekraftig Asker og Bærum for fremtiden!

Les mer på budstikka.no/debatt