Samtidig blir Amund Tøftum (40) fra Snarøya, i tillegg til å allerede være konserndirektør for Offshore, ansvarlig for den deleide norske byggvirksomheten.

De to bæringene overtar etter Henning Olsen som slutter i AF for å bli konsernsjef i NRC Group.

– Geir har lang fartstid i AF med bred prosjekt- og ledererfaring fra både anlegg og bygg. Jeg ser frem til å få han med i lederteamet mitt. Amund har stor kapasitet og bred erfaring fra både offshore- og anleggsvirksomheten. Jeg er trygg på at både den deleide bygg-porteføljen og offshore-området vil utvikles videre under hans lederskap, sier Morten Grongstad, konsernsjef i AF Gruppen i en pressemelding.

AF Gruppen hadde i 2018 en omsetning på 18,8 milliarder kroner, et overskudd på 1,1 milliarder kroner og 4.500 ansatte fordelt på Norge, Sverige, Storbritannia og Kina.

ET ANNET JOBBSKIFTE: 46-åring fra Nesøya blir finanstopp for Snarøya-milliardær

Vokser

Byggvirksomheten i selskapet har over de siste årene hatt sterk vekst. 

I 2018 utgjorde porteføljen nær halvparten av den samlede virksomheten i AF Gruppen. For å være rustet for videre vekst deles Bygg opp i to operative porteføljer ledet av to konserndirektører.