– Selv spiller jeg mest gammelmannsfotball, sier Vaaland.

Han er sogneprest i Asker kirke, men trer fra 1. februar inn i rollen som prost i Asker.  Prosteinnsettelsen skjer søndag 3. februar klokken 17.00 i Asker kirke.

På fritiden dyrker han fotballinteressen. Fembarnsfaren er en aktiv trener for barna som spiller i Holmen.

Og det er ikke lenge siden han feiret den muslimske høytiden id med å arrangere fotballfest.

– Jeg besøkte to lokale moskeer for å ønske dem god faste, samtidig inviterte jeg til plenfest utenfor kirken med pølser og fotball. Det ble en utrolig hyggelig samling med 200 mennesker utenfor Asker kirke, sier Vaaland.

Stiftet supporterklubb

Hans engasjement for Midtøsten er kjent gjennom hans lange karriere som journalist og forfatter.

Også i Asker menighet og i Budstikka er temaet blitt heftig debattert, men færre kjenner til prostens enorme fotballengasjement.

I 1991 stiftet han den norske supporterklubben til det engelske fotballaget Crystal Palace. I 16 år trente han Haslum-spillere, og nå fortsetter han på Holmenbanen med barnefotball.

LES OGSÅ: Lokale prester kan bli biskop

– Samlende og tydelig

Leder for Kirkerådet Kristin Gunleiksrud Raaum fra Asker er øverste leder for Den norske kirke, begrunner ansettelsen av Vaaland slik:

– Han har vært en god sogneprest for Asker. Han tilfører menigheten energi. Han virker samlende, samtidig som han er tydelig. Han har for eksempel skapt et rom for å diskutere Midtøsten og synspunktene hans er i tråd med Mellomkirkelig råds syn på Midtøsten, sier hun.

LES MER: Asker-prest anholdt av israelsk politi

Underviser prinsessen

Selv ser Vaaland frem til å lede prosessen når fem menigheter skal utvides til ti i nye Asker, og menighetene i Røyken og Hurum skal forlate Lier prosti og Tunsberg bispedømme, og innlemmes i en ny organisasjon.

– Det er viktig å få en god overgang, sier Vaaland, og legger til at Asker-kirken skal være et fristed hvor folk ikke skal føle de må ikle seg en perfekt fasade og forestille seg fjongere eller mer religiøs enn de egentlig er.

Snart skal han også hjelpe til med konfirmasjonsundervisningen til prinsesse Ingrid Alexandra og 80 andre ungdommer i Asker kirke.

– De vil bli presentert for historier om Jesus, som er viktige nå og tema for som seksualitet, overgrep, liv og død, sier han.