Kvalitetssikringen av prosjektet er ennå ikke ferdig. Den må være på plass før regjeringen kan fremme forslag om at Vegvesenet kan ta opp lån.

Svein Røed, som er prosjektdirektør for ny E18 i Statens vegvesen region øst, forteller at de har gjort unna sin del av de forberedende arbeidene for KS2, som kvalitetssikringen kalles.

Denne ligger nå til vurdering hos Vegdirektoratet. Deretter skal den godkjennes av Finansdepartementet, før et eksternt firma får jobben med å gjennomføre kvalitetssikringen.

– Det vil ta fire-seks måneder. Det er ikke vi som har hånden på rattet, påpeker Røed.

Når KS2 er gjennomført, vil departementet ta fatt på jobben med lovforslaget for bompengeinnkrevingen for ny E18.

For pessimistisk

Om lovforslaget først blir klart i oktober/november, kan det holde hardt å få det behandlet i Stortinget i inneværende år.

Stortingsrepresentant Nils Aage Jegstad (H), som sitter i Stortingets samferdselskomité, mener dette tidsperspektivet er for pessimistisk.

– Det nye Stortinget kommer sammen i oktober. Jeg håper bompengeproposisjonen vil være en av de første sakene vi kan ta fatt på, sier han. Skjer det, kan lovforslaget bli godkjent før årsskiftet.

Statens vegvesen er uansett avhengige av penger over statsbudsjettet for 2020 til å innløse boliger langes E18-traseen.

Slike penger ble ikke bevilget for 2019. Dermed har også arbeidet med å innløse boliger langs E18 stanset opp.

Utålmodig

Da statsbudsjettet for 2019 ble lagt frem, ble det vist til at Statens vegvesen ville kunne låne penger til E18-utbyggingen når bompengeproposisjonen var vedtatt i Stortinget. Og den gang regnet man med at det ville skje i første halvdel av 2019.

Jegstad er utålmodig etter å komme i gang med ny E18, og utelukker ikke at Stortinget vil stille opp med E18-penger for 2020.

Ole Kristian Udnes (H), som er varaordfører i Bærum kommune er ikke overrasket over at det drøyer med lovforslaget om bompenger.

– Da det ble klart at det ikke ble penger til boliginnløsning i statsbudsjettet, antydet Statens vegvesen utsatt byggestart for ny E18 i ett til to år. Nå kan vi fastslå at det blir to år, sier han.