Rapport om effekten for nettbrett-elevene: – Har ikke lært mer

FORNØYD MED NETTBRETT: Elev Preben Halaas Berntsen (12) lærer engelsk av lærer Anette Seidel Andersen på Jar skole. – Nettbrettet gir oss mange flere muligheter, sier Preben. Foto: Nina Abrahamsen

FORNØYD MED NETTBRETT: Elev Preben Halaas Berntsen (12) lærer engelsk av lærer Anette Seidel Andersen på Jar skole. – Nettbrettet gir oss mange flere muligheter, sier Preben. Foto: Nina Abrahamsen

Elevene er storfornøyde med å jobbe på nettbrett. Men det er ikke dokumentert at de faktisk lærer mer, viser rapporten om den digitale satsingen i Bærums-skolen.

DEL

– Jeg lærer kanskje ikke mer, men er litt mer motivert. Det er morsommere, uttaler en femteklassing fra Bærum, som har nettbrett som ett av sine viktigste verktøy både på skolen og hjemme.

LES HELE RAPPORTEN HER.

Utsagnet er hentet fra den helt ferske rapporten om Bærum kommunes pilotprosjekt «Digital skolehverdag». Elever som opplever at de mestrer mer, samt lærere som føler at de får gitt mer variert og tilpasset undervisning, er noen av de positive funnene til konsulentselskapet Rambøll. De har fulgt 6.000 elever og lærerne deres ved de 15 nettbrettskolene i Bærum kommunes storstilte prøveprosjekt.

Som Budstikka har skrevet den siste uken, er meningene mange og sterke om hvordan nettbrettene fungerer i skolehverdagen. En rekke foreldre har stått frem med bekymring. Flere elever og skoleledere har vært begeistret.

LES OGSÅ: Jar skole følger tett opp nettbrett-utfordringene

Fravær av læringseffekt

Rambøll-rapporten avdekker blandede resultater basert på sin følgesforskning.

2015: Tidligere rektor på Grav, May Gautier Gjerdsbakk (t.v.) og Høyres Anne Lene W. Hojem deler ut nettbrett.

2015: Tidligere rektor på Grav, May Gautier Gjerdsbakk (t.v.) og Høyres Anne Lene W. Hojem deler ut nettbrett. Foto:

Erfaringene til skoleledere, lærere og elever er gjennomgående positive, heter det i evalueringen, basert på blant annet spørreundersøkelser, intervjuer og observasjon.

Samtidig skriver forskerne at «pilotskolene har et stykke igjen til høy grad av hensiktsmessig bruk og utnyttelse av nettbrett som læringsverktøy».

Nettbrett i Bærums-skolen

6.000 elever ved 15 skoler i Bærum er med på pilotprosjektet «Digital skolehverdag», som startet i 2015.
Ved de utvalgte skolene får alle elever og lærere hvert sitt nettbrett, som de skal bruke som ett av sine viktigste verktøy både hjemme og på skolen.
Konsulentselskapet Rambøll Management Consulting har på oppdrag fra Bærum kommune laget sluttrapporten om prosjektet. Forskerne har undersøkt i hvilken grad målene for prosjektet er innfridd. Målene er blant annet bedre læring, maksimal faglig og personlig utbytte for elevene.
Nå er rapporten klar.
Bærums-politikerne skal i juni fatte endelig vedtak om nettbrett-prosjektet skal gjøres permanent og gjelde elever og lærere ved alle skoler i Bærum.

Det pekes på observasjoner i klasserommet, som viser at enkelte elever lar seg distrahere av surfing, nettspill og chatting. Forskerne beskriver også at lærerne kun i varierende grad legger opp til å bruke brettene for å gi elevene bedre læring. Fraværet av dokumentert læringseffekt trekkes frem som et hovedfunn.

LES OGSÅ: Klarer seg ikke uten nettbrettet

Det understrekes at omfattende endringer i skolen tar tid. Rapporten konkluderer med en anbefaling om å gå videre med prosjektet.

– Jeg har dessverre ikke fått sett hele rapporten, det vil være helt feil av meg å uttale meg om enkeltelementer nå, sier Anne Lene W. Hojem (H), som leder utvalget for barn og unge i Bærum.

Politikerne har bedt om følgeforskningen på prosjektet.

LES OGSÅ: Nettbrett i skolen: – Ingen vei tilbake

– Anbefales å satse videre

Mange har ventet med spenning på resultatet i den 92 sider lange evalueringen, som har vært et offentlig dokument helt fra kommunen fikk den oversendt fra Rambøll-utvalget 5. mai.

LES OGSÅ: Galskap i skolen

Mandag morgen ba Budstikka om innsyn i rapporten, men fikk den først tre dager senere etter utallige purringer. «Finner den ikke», var en av forklaringene underveis. Først etter å ha fått beskjed fra kommuneadvokaten, om at å unnta rapporten uten lovhjemmel eller ugrunnet opphold er lovstridig i henhold til Offentlighetsloven, oversendte Bærum kommune rapporten, som kan leses på budstikka.no.

– Jeg registrerer at vi blir anbefalt å videreføre satsingen, og på innledningen ser jeg at det er mye positivt her. Det hadde vært overraskende om alt var bare positivt umiddelbart. Jeg ser nå frem til å gå grundig gjennom rapporten og jobbe videre med hva vi skal endre og forbedre, sier Hojem.

Artikkeltags