Nettbrett til elever billigere enn nye pc-er

SPARER PÅ NETTBRETT: – Det er overraskende og svært gledelig å se at vi kommer til å spare penger på å gi nettbrett til alle elever, sier Anne Lene W. Hojem (H), som leder utvalget for barn og unge i Bærum. 15 av 45 skoler i Bærum har til nå innført ordningen med nettbrett til alle.

SPARER PÅ NETTBRETT: – Det er overraskende og svært gledelig å se at vi kommer til å spare penger på å gi nettbrett til alle elever, sier Anne Lene W. Hojem (H), som leder utvalget for barn og unge i Bærum. 15 av 45 skoler i Bærum har til nå innført ordningen med nettbrett til alle. Foto:

Å gi hver elev nytt nettbrett koster mindre enn å ruste opp dagens pc-park. Det viser en fersk rapport om Bærums storstilte digitale skolesatsing.

DEL

6.000 Bærums-elever har allerede fått hvert sitt nettbrett, som de kan bruke både på skolen og hjemme. Det har imidlertid vært stor spenning knyttet til hva pionérprosjektet vil koste hvis det blir utvidet til å gjelde alle de 16.000 elevene i Bærumsskolen.

Nå legges endelig regnskapet frem: Nettbrett til alle vil årlig koste 6,2 millioner kroner, hovedsakelig til leasing av maskiner og opplæring av lærerne, frem til 2021.

Samme sum må til for å ruste opp dagens ordning med skolepc-er, der det i snitt er fire elever per maskin. Det viser en analyse rådmannen har gjort.

Fra 2022 vil det være billigere å gi ett nettbrett til hver elev enn å ha en ordning med fire elever på én låne-pc, ifølge rådmannen.

– Overraskende tall

– Mange har fryktet at det skulle bli fryktelig dyrt å gi alle elever hvert sitt nettbrett. Derfor er dette overraskende og svært gledelige tall, sier Anne Lene W. Hojem (H), leder av utvalget for barn og unge i Bærum.

Mandag snakket hun varmt om de ferske funnene i storsatsingen for rundt 700 rektorer, lærere, elever, foreldre, forskere, politikere og næringslivstopper under Bærumskonferansen på Fornebu.

Et sentralt spørsmål under konferansen var om dagens læring i skolen møter fremtidens behov for kunnskap.

Tirsdag kveld skal statusrapporten behandles av skolepolitikerne i Bærum.

LES OGSÅ: Elevene tester utstyr for it-giganter

– Krevende vedlikehold

Rådmannen forklarer besparelsen først og fremst med at dagens deling av pc-er krever mer vedlikehold av utstyret enn hva personlige nettbrett gjør.

Oppgradering av nett og infrastruktur må uansett skolene gjennom for å møte dagens behov, ifølge rådmannen.

Når dagens infrastruktur fases ut og ansvaret overføres til kommunens it-enhet sentralt, frigjøres ressurser ved skolen. Skolene vil også spare penger på skolebøker og kopiering.

Nettbrett motiverer gutter

– Omleggingen innebærer en vesentlig bedre utnyttelse av økonomi og personale ved skolene, sier Hojem.

Som Budstikka tidligere har omtalt, har pilotskolene i Bærum rapportert om mer motiverte elever, som presterer mer og bedre etter at de fikk hvert sitt nettbrett. Innføringen av mer tilgjengelig og ensartet teknologi har dessuten ført til økt motivasjon blant gutter og bedre sosial utjevning, ifølge underveisrapporten som nå legges på bordet.

I april skal skolepolitikerne i Bærum ta stilling til videre utrullingstakt av nettbrettsatsingen.

LES OGSÅ: Ekspertenes råd om digital oppvekst

Artikkeltags