Det var næringslivsnettstedet DN.no som skrev dette mandag ettermiddag.

Arne Vigeland fra Nesøya hadde kjøpt aksjer i selskapet RenoNorden. Han saksøkte siden styret fordi han mente styret hadde tilbakeholdt informasjon.

Endte med nederlag

Vigeland hadde investert 54,8 millioner kroner, og det var disse pengene han ville ha tilbake.

Men det endte med nederlag i tingretten, og han må nå betale motpartens saksomkostninger på 8,1 millioner.

Dommen er krystallklar: «De saksøkte har vunnet saken fullt ut».

Aksjer i søppelselskap

Vigeland er blitt mest kjent som mannen som kappet naboens uthus i to i 2014.

Men i det daglige har Nesøya-mannen mer enn 20 års erfaring som aksjeinvestor i mindre europeiske selskaper.

Han var også hedgefondforvalter i Ennismore Fund management i London frem til 2009.

Det børsnoterte renovasjonsselskapet RenoNorden gikk konkurs høsten 2017. Forretningsideen var innsamling av husholdningsavfall i Norden. 133 norske kommuner ble rammet av konkursen høsten 2017.

Dømt til fengsel

Når det så gjelder huskapper-saken, er 45-åringen i to rettsinstanser dømt for grovt skadeverk.

Han er dømt til 120 dager ubetinget fengsel, samt til å betale naboen 410.000 kroner og If Skadeforsikring 224.000 kroner.

Vigeland anket den siste dommen fra Borgarting lagmannsrett til Høyesterett.

Men Høyesterett avviste anken.

Han er altså da dømt til fengselsstraff,  men har opplyst at han vil klage til Strasbourg.