Skip to main content

Ny bro til Nesøya til politisk behandling

Velleder Bengt Lasse Lund fotografert på Nesøybroen for ett år siden. Han må presse seg inn mot gjerde for å slippe andre gående forbi på det smale fortauet. Nå skal politikerne behandle et forslag om egen gangbro.

Foto: KNUT BJERKE

Beboerne på Nesøya har i lang tid etterlyst tiltak på Nesøybroen. Nå legges et forslag frem for politikerne.

I dag er det et 60 cm bredt fortau på begge sider av broen, og alle er enige om at dette ikke er trygt med dagens tette trafikk. Velforeningene på øya har i lang tid bedt kommunen komme på banen, og før jul ble et skisseprosjekt presentert. 

Nå er det klart for politisk behandling.

Forslaget går ut på en separat gang- og sykkelbro tett inntil nordsiden av den eksisterende. Den skal dimensjoneres for å tåle enveis overfart av trafikk som brøytebiler, brannbil, renovasjon og buss. Kostnadsoverslaget er på rundt 30 millioner kroner. Både en rett og en mer buet overbygning er vurdert, og sistnevnte er anbefalt.

Den nye gang- og sykkelbroen er tenkt på nordsiden (nærmest) av eksisterende bro.

Noen grunneiere vil bli berørt, og det forutsettes at man kommer til enighet, heter det i innstillingen fra kommunedirektøren.

Vil ha enklere bro

Da Budstikka skrev om prosjektet i januar, uttrykte vellene en viss skepsis til omfanget.

– Vi synes kommunen har blåst det opp altfor mye. Vi ønsker en enkel bro for gående og syklende, ikke en bro som også skal være til beredskap for kjøretøy, sa Bengt-Lasse Lund på vegne av vellene.

Saken skal behandles i utvalg for samfunnstjenester torsdag denne uken, og siden i formannskapet.

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.