Jeg er over middels engasjert i at også Asker skal ta vare på naturen og landet vårt, Norge.

Lørdag 9. september var jeg innom de politiske partiene i Asker som sto på stand i Asker sentrum. Jeg gikk innom samtlige partistander og spurte dem hva de mente om eventuell vindkraftutbygging i Asker?

Det var fine samtaler med samtlige.

Noen hadde sine klare nei, noen sa ja til havvind, én sa ja, det må finnes plass til vindkraft i Asker, og noen hadde ikke tatt stilling til det. Men jeg fikk dem til å ta det opp og med inn i sitt politiske parti.

Noen av brosjyrene fra Motvind Norge delte jeg ut. Det ble en fin hvorfor-nei-til-vindkraft-runde i Asker sentrum.

Jeg har også vært i audiens hos kong Harald, 16. mai i fjor med min bekymring med tanke på Fosen-saken og reindriftssamene som vant i Høyesterett for brudd på menneskerettigheter og at vindkraftanlegget er ugyldig og ulovlig i drift. På valgdagen var det 700 dager på overtid med menneskerettighetsbrudd.

Jeg er betalende medlem av Motvind Norge, som er en folkebevegelse, og vi er mange frivillige der som formidler kunnskap om hva vindkraftindustri er og derav hvorfor vi sier nei til vindkraft.

Asker-folk har sikkert sett meg og snakket med meg når jeg har tatt en kaféstopp i forbindelse med at jeg sykler rundt i Asker med en Nei til vindkraft i Norge T-skjorte.

Det er synlighet om at vi må ta vare på bygda vår og videre landet vårt – for vi er jo en del av det.