Før jul ble det kjent at et selskap har planer for et anlegg for lakseoppdrett i Oslofjorden, rett ved den populære badestranden ved Storsand i Hurum, og at dette kan være på plass innen fire-fem år.

Det fikk oss i Miljøpartiet De Grønne til å reagere kraftig.

Et slikt anlegg er ikke bare en utfordring for Nye Asker, eller for Nesodden og Frogn som ligger rett på den andre siden av fjorden.

De negative ringvirkningene for mennesker, dyr og natur kan berøre hele Indre Oslofjord, og for den sakens skyld også Moss og lenger ut.

Det er kjent hvordan kjemikalier fra oppdrettsindustrien skader blant annet skall på krepsdyr.

Når det nå innføres fredning av torsk, siden bestanden har falt dramatisk og strever med å fornye seg, kan vi ikke påføre sjølivet enda mer belastning.

Oslofjorden og områder ut fra Nesoddtangen inneholder også hummerfredningssoner, og det kan være aktuelt å etablere flere.

I lys av dette vil det være en vanvittig gambling om det åpnes for lakseoppdrett her.

Oslofjorden sliter med store problemer med alger og forurensning, og det siste vi trenger er noe som kan gjøre denne situasjonen verre.

Det er kjent at det kan være betydelige utslipp fra oppdrettsanlegg, og når vi vet hvor dårlig vannsirkulasjon det er i Indre Oslofjord, er dette å ta en sjanse vi ikke bør ta.

Om det i det hele tatt skal vurderes noe anlegg mener vi at det må være en absolutt forutsetning at det er et helt lukket anlegg, så det ikke er fare for at kjemikalier, lakselus eller avfall spres utover.

Det kunne være en katastrofe for annet sjøliv, i tillegg til at det kan være en trussel mot badelivet til tusener av mennesker i dette området.

Ikke bare ligger dette tett på noen av våre flotteste strender i Hurum, men det er også kort vei over til Drøbak, foruten at det kan påvirke hele Indre Oslofjord, ikke minst med økt algevekst.

Så vidt vi forstår så planlegges det ikke et helt åpent anlegg, men et delvis lukket anlegg i sjø.

Det vil likevel også med dette bli utslipp, og det er vanskelig å utelukke at det kan skje feil ved anlegget, hvor konsekvensene kan bli betydelig større.

Selv om utslippene fra dette i en normalsituasjon kanskje ikke er de største, er det viktigste nå å sikre at vi tar vare på Oslofjorden, som jo er ryggraden i hele regionen vår.

Slike anlegg må bare vurderes om anleggene er lukket, og om alle utslipp renses.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Oslofjorden har en enestående natur og betyr veldig mye for mange. I denne saken må føre-var-prinsippet gjelde.