Arbeiderpartiet har gjentatte ganger protestert på høy gjengs leie i kommunale boliger og fremmet forslag om senking av husleie og lettere tilgang til kommunal bostøtte.

Dessverre viser ikke Høyre og Frp samme omsorg for leietakerne. Mange lever på trygd og har dårlig økonomi. Vi lytter til henvendelsene fra frustrerte og fortvilte leietakere som mener at de betaler altfor høy husleie, og tar dem på alvor.

Det hører ingen steds hjemme at leietakerne betaler mange tusen i måneden for kommunale boliger som er ment for dem som har problemer på det ordinære leiemarkedet.

Arbeiderpartiet vil at Bærum kommune i hvert fall kan følge Asker kommunes riktige grep og senke husleien med 15 prosent. Det er det minste som kan gjøres for å gjøre livet lettere for mange beboere. Eller enda bedre, følge Oslo og droppe gjengs leie. Men hva skjer? Det er sendt ut varsel om heving av husleien pr. 1. mai 2019 med drøyt 3 prosent.

Les mer på budstikka.no/debatt

Kommunen gjennomfører jevnlig indeksregulering av husleiene. Resultatet blir at husleiene over tid stiger til værs, og det er sannsynlig at husleiene stiger mer enn det pensjon eller trygd reguleres. Gjengs leie i kommunale boliger skal teoretisk ligge 10 prosent under markedspris, men vi har nettopp fått opplyst at boliger for enslige bare ligger noe under 5 prosent lavere.

Husleie på det private leiemarkedet svinger veldig. At folk på trygd skal betale 10.000-13.000 kroner eller mer i måneden pluss strøm i kommunale boliger, er for drøyt.

Lavere husleie vil gi mindre husleieinntekter, men til gjengjeld vil kommunen kunne få lavere utgifter til bostøtte og sosial hjelp.

Arbeiderpartiet vil følge opp saken og utfordrer flertallet i Bærum kommunestyre å lytte til alle de fortvilte leietakerne som kommunen har påtatt seg et ansvar for slik at de har et høvelig botilbud. Mange føler nå stor usikkerhet for hvordan de skal klare seg. De trenger å ha penger igjen til et nøkternt livsopphold når husleien er betalt.