Skip to main content

Trøbbel for Snarøya-gründerens tomteplaner – sjelden naturtype krever kartlegging

Området som Fredrik Halvorsen ønsker å skille ut, ligger helt til høyre på dette bildet av Halvorsens eiendom.

Området som Fredrik Halvorsen ønsker å skille ut, ligger helt til høyre på dette bildet av Halvorsens eiendom.

Foto: GOOGLE

Teknologigründer Fredrik Halvorsen vil skille ut en tomt fra 158-millioners eiendommen på Snarøya. Men kalkfuruskog gir utfordringer.

Halvorsen kjøpte som kjent i 2017 et 22,5 mål stort område i eksklusive Strømstangveien. Ifølge eiendomsregisteret betalte han totalt 158 millioner kroner. Tidligere i år sendte han inn en søknad til Bærum kommune om å få dele opp eiendommen. Målet er å skille ut en 3,2 mål stor tomt.

Dette skjer via Fornebu-selskapet Halvorsens Fabrikk, som Fredrik Halvorsen eier. Selskapet er også hjemmelshaver for den delen av eiendommen. 

Bladet Kapital har beregnet Halvorsens formue til å være på 1,3 milliarder kroner.

Den nye, planlagte eiendommen ligger i den ene enden av eiendommen. Strandlinje er også inkludert.

Kalkfuruskogen på Fredrik Halvorsens eiendom utgjør en vesentlig del av en rapport Norconsult har utarbeidet for Bærum kommune.

Kalkfuruskogen på Fredrik Halvorsens eiendom utgjør en vesentlig del av en rapport Norconsult har utarbeidet for Bærum kommune.

Foto: BÆRUM KOMMUNE/NORCONSULT

Krever kartlegging

Alt går imidlertid ikke på skinner. Avdeling for plan, natur, landbruk og kulturvern i Bærum kommune (PLNK) har nemlig uttalt seg vedrørende naturmangfoldet på eiendommen.

«Hele dette arealet ligger innenfor naturtypelokaliteten Strømstangveien 3 med kalkfuruskog som er en rødlistet naturtype. (...) PLNK v/naturmangfold kan ikke se at utbygging av tomten som søkes fradelt kan gjøres uten betydelig negative konsekvenser for naturmangfold. Dette er i klar strid med lokale og nasjonale mål og føringer. Vi ber om at det gis avslag på delesøknaden», er det klare rådet fra avdelingen.

Dette har ført til at Bærum kommune har lagt inn krav om at naturmangfoldet på eiendommen må kartlegges før de kan ta stilling til søknaden om deling. Kartlegging skal utføres av en biolog/naturforvalter.

Fredrik Halvorsen i forbindelse med at Tandberg på Lysaker ble solgt. Han var direktør i Lysaker-selskapet. Bildet er fra 2009

Fredrik Halvorsen i forbindelse med at Tandberg på Lysaker ble solgt. Han var direktør i Lysaker-selskapet. Bildet er fra 2009

Foto: Terje Bendiksby / NTB

Omtalt i rapport

I 2020 utarbeidet Norconsult i Sandvika en rapport om denne naturtypen for Bærum kommune, kalt «NiN-kartlegging på deler av Snarøya og Langodden». Deler av området som er planlagt skilt ut som en egen tomt, blir vurdert til å ha en «høy lokalitetskvalitet» i rapporten.

Halvorsens arkitekt, partner Torunn Golberg hos Jensen & Skodvin Arkitekter AS, har ikke svart på Budstikkas henvendelse om kalkfuruskogen.

– Vi har en søknad inne hos kommunen. Utover det har vi ikke noen kommentarer til dette, uttalte hun tidligere i år.

De rosa områdene til høyre viser områder med sjeldne naturtyper på Fredrik Halvorsens eiendom. Den planlagte tomten ligger delvis innen felt 1 og 6.

De rosa områdene til høyre viser områder med sjeldne naturtyper på Fredrik Halvorsens eiendom. Den planlagte tomten ligger delvis innen felt 1 og 6.

Foto: BÆRUM KOMMUNE/NORCONSULT
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.