Skip to main content

Strandsone-surr løftes ett hakk opp

Eier ønsker å gjøre endringer på denne strandeiendommen, der bygg og brygger ligger i det såkalte 100-metersbeltet, som har et særskilt vern. Fylkesmannen har i utgangspunktet siste ord i saker om strandsonen.

Foto: ASKER KOMMUNE

Eier av strandeiendom i Åros vil gjøre flere endringer. Kommunedirektøren sa nei, mens et politikerflertall sa ja.

Dermed sendes saken til Fylkesmannen i Oslo og Viken for en endelig avgjørelse. Saken handler – enkelt forklart – om eiendomseiers ønske om å rive av en trebrygge og en trapp. Vedkommende vil så bygge både ny brygge og platting i en liten bukt.

Det sa nylig et flertall av politikerne i utvalg for plan og byggesak ja til og viste til at søker har oppgitt at hun ønsker å rydde opp på eiendommen. Politikerne sa ja til tross for at kommunedirektørens innstilling anbefalte å si nei. 

– Hensynene bak byggeforbudet i strandsonen omfatter ikke bare privatisering og tilgang for allmennheten, men også ønske om å unngå ytterligere nedbygging av den nære strandsonen. I tillegg må kommunen også legge vekt på at en innvilgelse vil kunne medføre uheldig presedens i lignende saker der det er ønske om å gjøre strandområdet mer estetisk, heter det i kommunedirektørens innstillingsbrev, som var det formelle rådet til politikerne.

Utvalgspolitikerne, altså flertallet, mente imidlertid at det er mulig å gi en dispensasjon uten at det skaper presedens i lignende saker.

Eiendommen ligger i tidligere Røyken kommune, og saken har en historikk som går flere år tilbake i tid – altså uten at den har fått en løsning.

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.