Skip to main content

«Naboer» kobler seg på Bærums vann

Velleder Jorun Skaret i Sollihøgda Vel er glad for at beboere på Sollihøgda blir koblet på Bærums vann-  og avløpsrør.

Velleder Jorun Skaret i Sollihøgda Vel er glad for at beboere på Sollihøgda blir koblet på Bærums vann-  og avløpsrør. 

Foto: Knut Bjerke

Hole kommune betaler 15 millioner til Bærum for å koble seg til vann- og avløpsledninger.

Beboere på Sollihøgda skal fremover kunne nyte Bærums vann og sende kloakken ut i kommunens rør.

Onsdag signerte ordfører Lisbeth Hammer Krog og Hole-ordfører Syver Leivestad avtalen som sikrer beboerne på Sollihøgda tilgang til Bærums nettverk av vann og kloakk.

De to kommunene har fellesgrense og samarbeider på flere områder. De senere årene har Ringeriksbanen og E16-utbyggingen gjort at kontakten og samarbeidet er blitt enda tettere.

– Sollihøgda er et samfunn, innbyggerne tilhører samme vel. I dette viktige prosjektet har vi raskt funnet frem til en god løsning som kommer naboer i begge kommuner til gode, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog i en pressemelding.

Det har lenge vært et ønske om å sikre fremtidsrettede og bærekraftige vann- og avløpstjenester på strekningen Skui–Sollihøgda.

Det ville være kostbart for Bærum kommune å bygge fem kilometer ledningsanlegg fra Skui til Sollihøgda alene.

Ifølge avtalen skal Hole kommune få tilgang til Bærums anlegg fra 2026 når nye E16 under Sollihøgda åpnes.

Kjempet i mange år

Leder i Sollihøgda Vel, Jorun Skaret,  sier til Ringerikes Blad at vann- og avløpsspørsmålet har vært en følsom sak i årevis.

– Vi har i mange år kjempet for å få kommunalt vann og kloakk for husstandene på Sollihøgda som ligger i Hole.

Folk på Sollihøgda har hatt egne løsninger som har vær gravd ned i hager og ulike private løsninger.

– Det er også viktig å få vann- og avløpskapasitet til bygging av nye boliger for å få styrket bosettingen. Det gleder oss at Bærum kommune og Hole kommune nå inngår en samarbeidsavtale om vann og avløp på Sollihøgda og at avtalen nå endelig er signert, sier Skaret.

Venter på ny E16

I tillegg til Hole kommune er blant annet Statens vegvesen og Bane Nor med i prosjektet.

I følge Bærum kommune har stram fremdriftsplan for ny E16 bidratt til at planleggingen har gått raskt. 

Arbeidene med å bygge vann- og avløpsledningen på fem kilometer, pluss to stasjoner for å øke vanntrykket på veien mot Sollihøgda, startet i 2019 og er i hovedsak ferdig bygget i år.

På den siste strekningen er det lagt en provisorisk vannledning slik at Sollihøgda nå får sin vannforsyning fra kommunens primære vannforsyning.

Det gjenstår om lag 900 meter øverst mot Sollihøgda som må vente til ny E16 er tatt i bruk.

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.