Skip to main content

Færre elg skytes under jakt

Antall elg som felles under jakt i Bærums skoger har gått kraftig ned de siste 10 årene. I fjor ble det felt 12 dyr.

Foto: EVA GROVEN

Antall elg som er felt under jakt i Bærum de 10 siste årene, er mer enn halvert.

I 2010 ble det felt 24 elg i Bærum, i fjor var antall skutte dyr under jakt nede på 10 dyr.

Det er i Bærum Elgvalds «Bestandsplan for elg 2020-2022» tallene kommer frem.

I rapporten står det at antall dyr som er skutt, har vært synkende. Tidligere lå tallene stabilt på 25 til 30 dyr, de to siste årene har antall felte elg vært 8 og 12.

Mindre kvoter

Utdelt kvote er blitt redusert fra 36 til 22 elg de tre siste årene.

– Det vil trolig være naturlig og fornuftig å fortsette med en relativt lav kvote, står det i rapporten.

Elgen er verdens største hjortevilt, Norges største landpattedyr og skiller seg fra andre hjortedyrarter i størrelse og utseende. De største han-elgene kan veie opp mot 800 kg.

Nå pågår fødsler

Nå i juni foregår de fleste elgfødslene, men noen føder også i siste halvdel av mai og andre så sent som i juli.

Elgens favorittmåltider på sommeren er gress og løv fra treslag som rogn, selje, osp og bjørk. Vinterstid kan elgens måltider gå hardt utover ung barskog.

Mer jakt på hjort

De siste årene har det vært en markant økning i observasjoner av hjort. På bakgrunn av dette ble det åpnet for jakt av hjort i Bærum i 2016.

– Siden de første observasjoner av hjort rundt år 2000, har hjortestammen, slik vi ser det, vokst jevnt og trutt. Dyret observeres stadig oftere og tegn etter spor i form av beiteskader. Hjorten har også stadig oftere dukket opp på viltkameraer som er plassert i våre områder, sa Even Gustav Johnsrud som er leder av Bærum Elgvald til Budstikka da det ble åpnet for hjortejakt.

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.