Skip to main content

Slik skal Semsvannet bevares

LUFTIG: Semsvannet sett fra droneperspektiv. Nå er planen for hvordan området skal bevares fremover klar.

Planen for hvordan Semsvannet skal bevares er nå klar.

Fylkesmannen har laget en forvaltningsplan for området. Den skal veilede myndigheter, grunneiere og andre brukerinteresser i hvordan de skal opprettholde og fremme verneformålet.

– Ett mål er å opprettholde det åpne kulturlandskapet ved Semsvannet. En forutsetning for å nå målet, er at det er nok beitedyr i området, sier Øystein Røsok, seniorrådgiver ved miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus i en pressemelding.

LES HELE PLANEN HER

LES OGSÅ: Stopp planen om hotell på Sem

Sikre god forvaltning

Planen skal ifølge Røsok bidra til «en forutsigbar forvaltning i tråd med verneformålet».

– Det er bestemmelsene i verneforskriften som gjelder, men i forvaltningsplanen utdyper vi disse, beskriver verdier som krever særlig hensyn, setter mål for bruksinteresser og foreslår en plan for skjøtsel, fastslår han.

 

Viktig område

Semsvannet landskapsvernområde er høyt prioritert. Området inneholder nasjonalt viktige naturverdier samtidig som det er det viktigste friluftslivsområdet for Askers befolkning. For å bevare verdiene, har planen flere mål.

– Andre mål er å ivareta verdifulle naturtyper som eikehager, naturbeitemark og skog med høye naturverdier, og å opprettholde god økologisk tilstand i Semsvannet, som er en svært viktig kulturlandskapssjø.

I forvaltningsplanen har fylkesmannen samlet kunnskapen om de store naturverdiene landskapsvernområdet huser, noe som gir mulighet til å ivareta naturverdiene og fremme verneformålene.

– Med en plan på plass kan vi ta hensyn til at området er viktig for Askers befolkning, og samtidig ha gode retningslinjer for utviklingen, slik at naturverdier og opplevelsen av området bevares, sier Røsok.

Planen gjelder i ti år. Fylkesmannen understreker at de er helt avhengig av god dialog med grunneiere, brukere og Asker kommune for å få en god forvaltning av landskapsvernområdet.

LES MER: Frivillig organisasjon fortviler etter drivhus-nei

Les flere artikler