Debatten går høyt om inntaksordning for elever i videregående i nye Akershus, Buskerud og Østfold.

Fylkesrådet i Viken mener at en inntaksordning med nærskoleprinsipp er den beste løsningen for elever i videregående skole. Det handler rett og slett om sunn fornuft.

Det grunnleggende er at elevene får forrang til skoler i sitt nærområde. Søkerne til vg1 kan føre opp så mange skoler de ønsker på søknaden i prioritert rekkefølge, men hovedregelen er geografisk styrt inntak basert på et nærskoleprinsipp.

Nærskolen vil da si nærmeste skole som tilbyr ønsket utdanningsprogram/programområde.

Ingen inntaksordning er perfekt. Vi klarer ikke løse alle ulike ønsker, behov og utfordringer.

I noen tilfeller er det anledning til å gjøre unntak fra nærskoleprinsippet. Det kan for eksempel være om det er tungtveiende grunner for å bytte skolemiljø, deltagelse i idretts- og kulturaktiviteter eller svært uegnet reisevei.

Så er ingen inntaksordning er perfekt. Vi klarer ikke løse alle ulike ønsker, behov og utfordringer. I perioden hvor nærskoleprinsippet har vært praktisert i Viken, har vi gjort flere nyttige erfaringer og også gjort nødvendige justeringer underveis.

Samtidig har vi også sett at ordningen i helhet fungerer svært godt. Flere søkere får oppfylt førsteønsket sitt enn tidligere, rundt ni av ti søkere i skoleåret 2022/23. Før Viken fylkeskommune ble etablert, hadde både Buskerud og Østfold også gode erfaringer med sine inntaksordninger med nærskoleprinsipp.

Les også

Feil om opptak til videregående fra fylkesråden

Vi har 58 gode videregående skoler i Viken fylkeskommune med dyktige lærere, skoleledere og andre ansatte. Hver skole er unik med sine særpreg og sine tilbud, og alle skolene har et godt mangfold av elever med masse god faglig og sosial kompetanse som bidrar til at de utvikler hverandre.

For oss i fylkesrådet er det aller viktigste at alle elevene får like gode muligheter til å utvikle seg faglig og sosialt og for å fullføre og bestå videregående opplæring.

Les også

Elevene må få velge selv

Det gjør vi best gjennom inntak etter nærskoleprinsippet. Det bidrar til å styrke mangfoldet og bredden i elevgruppen på skolene og tar hensyn til elevers reisevei.

Kort reisevei er bra for motivasjon og elevenes skolehverdag, mens også samfunnsmessig for økonomi, klima og miljø gjennom reduserte transportbehov.

Nærskoleprinsippet er derfor verdifullt for både elevene selv og for storsamfunnet de er en del av.

Forstått?

Forstått?

Budstikkas nyhetspodkast: Hva skjer på E18?

00:00
/
00:00