BAKGRUNN: Eget næringsliv velges bort i Asker og Bærum

– Anskaffelsesregelverket setter klare rammer for offentlige anskaffelsesprosesser, blant annet med tanke på såkalt geografisk diskriminering. Det betyr at kommunen i de aller fleste tilfeller ikke kan favorisere lokale leverandører. Hovedregelen er fri konkurranse om oppdragene, forteller Tommy Hestem, anskaffelsessjef i Asker kommune, i en e-post.

Han sier videre at de større anskaffelsesprosessene må utlyses gjennom det offentlige anbudsnettstedet doffin.no og finnes tilgjengelig på kommunens nettsider. Ved mindre anskaffelser kan kommunene invitere innbyderne direkte.

– Kommunen ønsker lokalt å være på tilbudssiden og ha et godt forhold til næringslivet og næringsrådet, sier Hestem.

Anbefaler samarbeid

Diskriminering på grunnlag av geografisk plassering i en konkurransesituasjon er ikke lov ifølge Klagenemnda for offentlige anskaffelsers nettsider. Dette kommer frem gjennom konkurranseprinsippet og likebehandlingsprinsippet, som er grunnleggende EU- og EØS-rettslige prinsipper.

Kari Bustgaard, spesialrådgiver ved anskaffelsesenheten i Bærum kommune, er enig i at lokale leverandører ikke kan bli prioritert.

– Geografisk plassering av leverandør kan i EØS-sammenheng bare benyttes når det foreligger særlig hjemmel for det i forskriftene. Samtidig har Bærum kommune en anskaffelsesstrategi, og vil anbefale leverandører å samarbeide om å levere et helhetlig tilbud for å nå opp i konkurransen, sier Bustgaard.

Påstanden om at det kan gi visse miljømessige gevinster å velge en lokal leverandør, ser ikke Bustgaard bort ifra.

– Miljøkriterier blir vektlagt, men det må foretas en helhetlig vurdering sett i sammenheng med kvalitet, service og pris, sier Bustgaard.