– Vi har strekt ut en hånd til Asker tidligere, men de går for leverandører som tilbyr arbeid mot lavere pris, sier Ivar Rune Ansnes, daglig leder i Ansnes Entreprenør AS på Hvalstad.

Han reagerer på en oversikt Budstikka har satt opp over de 30 største leverandørene til Asker og Bærum kommuner i 2016 (se faktaboks). Den viser at næringslivet i Drammen, Solbergelva, Lier og andre Buskerud-kommuner stakk av med mer enn halvparten av de største leveransene til Asker kommune i fjor – mens bygdas eget næringsliv satt igjen med bare en tier av hver hundrelapp.

LES OGSÅ TILSVAR: – Kan ikke prioritere lokale aktører

 

55 prosent til Buskerud

Bare seks Asker-bedrifter nådde opp på listen over de 30 største leverandørene til hjemkommunen – med leveranser for til sammen 86,6 millioner kroner. Det tilsvarer 11,2 prosent av totalen på 771,5 millioner. Til sammenligning kapret ti Buskerud-bedrifter 423,6 millioner. Det er 54,9 prosent av totalen.

– Det er alvorlig og skremmende for Askers næringsutvikling, mener Asker Næringsråds direktør Lars O. Nordal.

– Hvorfor er det så få Asker-bedrifter som vinner frem i konkurransen i egen hjemkommune?

– Jeg tror mange små og mellomstore bedrifter kvier seg for å levere inn offentlige anbud fordi reglene er for rigide og man sliter med å formulere anbudet korrekt. Jeg mener kommunen selv har et ansvar for å stimulere flere lokale bedrifter til å levere anbud. I visse tilfeller bør det også gå an å legge inn kortreiste og miljøvennlige leveranser og service som lokale preferanser i anbudskriteriene. Men kanskje kommunen er redd for å trå feil ved å utfordre anskaffelsesreglene på det punktet, spekulerer Nordal.

Dette vil han nå finne ut av:

– Jeg mener tallene gir grunnlag for å ta et møte med Asker kommune om hva den vektlegger ved offentlige anskaffelser, sier Nordal.

– Fokus på pris

Det initiativet får full støtte av byggmester Ivar Rune Ansnes. Da Kjell Inge Røkke bygget bolig i Asker, hadde Ansnes byggeoppdraget. Men oppdrag fra hjemkommunen får Hvalstad-bedriften sjelden.

– Det er bare fokus på pris, og det har ofte et negativt utfall. Enten fordi de har lavtlønnede arbeidere eller fordi de mangler nøkkelkompetanse og fast ansettelse. Vi er mer enn nok seriøse aktører i lokalmiljøet, sier Ansnes.

Slik er leverandøroversiktene satt opp

Budstikka har gjennomgått leverandøroversiktene for offentlige anskaffelser til Asker og Bærum kommuner i 2016. Disse listene inneholder flere tusen navn og tall.
Av dette har vi laget en oversikt over de 30 største private leverandørene til hver kommune (se tabellene).
Private leverandører som utfører offentlige oppgaver innen helse og omsorg, barnehager, utdanning etc. er utelatt fra oversikten. Det samme gjelder leverandører av tjenester innen bank og finans, forsikring, strøm og tilsvarende områder hvor det ikke finnes et lokalt marked. Kommunenes egne virksomheter er også utelatt.
Tabellene gir dermed oversikt over hva som er de rene næringslivsleveransene til de to kommunene.

 

Han mener lokale aktører har en interesse av å ivareta en lokal og bærekraftig utvikling.

– Tidligere har vi overtatt prosjekter hvor kvalitet fra det innleide firmaet ikke har holdt mål. Kommunen hadde spart penger på å heller ta i bruk solide, kompetente lokale aktører fra starten av, mener Ansnes.

Heller ikke i Bærum står det lokale næringslivet først i køen. Ni av bygdas bedrifter sikret seg 26,1 prosent av den samlede kontraktsverdien for de 30 største leverandørene i fjor. Og mens næringslivet i Buskerud dominerer leverandøroversikten i Asker, dominerer Oslo i Bærum. 10 bedrifter fra hovedstaden sikret seg 44,2 prosent av den samlede anskaffelsespotten på 908,8 millioner i fjor.