Etter en årelang prosess med flere planforslag som ikke ble noe av, er Det Norske Veritas (DNV) i gang med bygging av et 10.000 kvadratmeter nytt kontorbygg.

LES OGSÅ: Enighet om Veritas-parkering

Etter storfusjonen med Germanischer Lloyd (GL) i 2013 har Det Norske Veritas konsernet 16.000 ansatte fordelt på 400 kontorer i mere enn 100 land.

 2500 er lokalisert i Veritas-senteret på Høvik. Det Norske Veritas feiret sitt 150 års jubileum i fjor sommer og ønsker å ha hovedkontoret på Høvik også i de neste 150 årene.

- Mulighetene for videre ekspansjon er derfor viktig og den godkjente områdereguleringen gir mulighet for ytterligere 1.800 arbeidsplasser over 30.000 kvadratmeter. Det umiddelbare behovet er imidlertid kun å huse de 210 arbeidsplassene som i dag sitter i brakker i vestenden av Veritas-parken, samt en moderat vekst i de nærmeste årene. Den opprinnelige planen var et bygg på 30.000 kvm hvor halvparten skulle leies ut, forteller finansdirektør Torolf Aadnesen til Budstikka.

– I reguleringsplanen er det åpnet for å bygge ut 30.000 kvm og vi ønsket å gjennomføre det i en byggeprosess, men vi er gått bort fra den planen. I denne omgangen blir det 10.000 kvadratmeter til 470 arbeidsplasser og et konferansesenter, og et nytt underjordisk parkeringsanlegg med plass til 200 biler, sier Aadnesen.

LES OGSÅ: Full støtte til Veritas-utbygging

Boliger kommer senere

Det er også planlagt bygging av 80 boliger til Veritasansatte.

– Boligene vil ikke bli bygget før etter at kontorbygget er ferdig, så i denne omgangen blir det kun kontorbygg og parkeringsplasser under jorden.

LES OGSÅ: Veritas bygger kontorbygg til 1,5 mrd – vil leie ut halvparten

Ny vei til Høvikbanen

Det er bygget en ny vei mellom Veritasveien og Glassverkveien, der hvor det tidligere lå to tennisbaner. I byggeperioden er dette en blindvei som skal benyttes av anleggstrafikken. Dette både av hensyn til sikkerheten for alle som ferdes i området og for å sikre at det ikke blir øket trafikk i boligområdene på nedre Høvik.

– Tennisbanene er nå flyttet til taket av det gamle parkeringshuset. Når kontorbygget er ferdig vil veien bli forlenget bort til Høvikbanen. Det betyr at Glassverkveien blir blindvei og vil bli skjermet for trafikken til Veritas-senteret og for trafikken til Høvikbanen, sier Aadnesen.

Åpen park som vanlig

Hele byggeområdet er nå gjerdet inn og Aadnesen sier til Budstikka at turveiene i og rundt parken ikke vil bli berørt av utbyggingen.

– Det er et stort byggeprosjekt, men i den grad det er mulig skal det ikke være til hinder for turveier, bading og annen bruk av området. Når vi er ferdige med utbyggingen til julen 2016 skal området bli enda finere enn tidligere.

I dag er det plassert midlertidige kontorbrakker helt nede ved turveien mellom Veritas og Høvikodden. Så snart det nye kontorbygget er innflytningsklart vil disse bli fjernet.

LES OGSÅ: Disse brakkene kan bli stående

To eldre verneverdige sveitservillaer, som har stått inne på området hvor det nå bygges, er også flyttet og restaurert.