Budstikkas artikkel om kriminalitetsutviklingen i Heggedal, med vold og grove trusler, er rystende lesning. Det er på tide å ta tryggheten tilbake.

Et samfunn som ikke greier å beskytte sine borgere, har feilet. Et lokalsamfunn som ikke oppleves som trygt av alle, er ikke et bærekraftig samfunn.

I en kommune der politikere og byråkrater snakker om bærekraft på inn- og utpust, greier man ikke noe så banalt som å sikre tryggheten for medborgere som bare ønsker å leve et helt vanlig liv – fritt for trusler og vold.

Jeg reagerer sterkt på kommunedirektørens utsagn om å trygge situasjonen for de som utøver vold, og at det er ofre på begge sider.

Å isolere dette til en konflikt mellom to sider blir dessuten feil. Bildet er dessverre større enn det.

Det handler om kriminelle strukturer og tendenser til gjengmiljøer. Gjennom vold, trusler og annen kriminalitet bidrar disse miljøene til å skape utrygghet i lokalsamfunnet, hvilket må tas på største alvor.

Det er ikke synd på de som utøver vold. De lever i verdens beste land med en uendelighet av muligheter til å skaffe seg et godt liv. Jo fortere de forstår at vi ikke aksepterer kriminalitet og vold, jo bedre er det.

Da må silkehanskene av. Rett i fengsel om du er over kriminell lavalder. Er du mellom 15 og 18 år, kan du sendes til en ungdomsenhet for innsatte, som det er to av i Norge – Ungdomsenhet Vest i Bjørgvin fengsel og Ungdomsenhet Øst i Romerike fengsel. Enhetene har et tett og nært samarbeid mellom ulike etater som barnevern, psykisk helsevern, utdanning/opplæring og kommunal tjenesteyting.

Les også

Flere episoder med vold og grove trusler i ungdomsmiljø: – Barna våre har blitt truet, kidnappet og angrepet med øks

Henfaller du til samme adferd etter soning, bør veien gå rett inn igjen. Begår du kriminalitet, skal du tas ut av «sirkulasjon». Truer du folk og skaper utrygghet i lokalsamfunnet ditt – ja, da skal du vekk fra det lokalsamfunnet.

Et samfunn som likestiller kriminelle med ofre for vold og annen kriminalitet, er på ville veier.

Er det slik at vi mangler verktøy, ja så får lovgiver skaffe oss det.

Kommunedirektøren sier alle tilgjengelige virkemidler har vært brukt, men det synes åpenbart at disse ikke har virket.

Jeg minner om at kriminelle under 15 år følges opp av barnevernet. Etter barnevernloven paragraf 4–24 kan et barn som har vist alvorlige atferdsvansker ved blant annet alvorlig og gjentatt kriminalitet, plasseres i institusjon uten eget samtykke.

Fylkesnemnda for sosiale saker kan sette barnet under tilsyn, og i alvorlige tilfeller overta omsorgen og sende barnet i fosterhjem etter barnevernsloven kapittel III.

Det er godt kjent hvem de er, de som skaper utrygghet for lovlydige borgere i Heggedal. Likevel greier man ikke å beskytte de som blir utsatt for trusler og vold.

Jeg forventer at offentlige myndigheter velger riktig side, så det ikke hersker tvil om hvem som er ofre.

Dette går på livskvaliteten løs. Noe av problemet er at lovverket løper etter en utvikling preget av innvandring fra land med en voldskultur som har vært ukjent i Norge.

Er det slik at vi mangler verktøy, ja så får lovgiver skaffe oss det. Et opplagt sted å starte er å senke den kriminelle lavalderen.