Vi må snakke om bemanning i barnehagen, om hverdagen for dem som jobber der, og om konsekvensene den dårlige bemanningen har for barn.

Dagen startet med en prat med en pedagogisk leder. Hun er en stolt barnehagelærer i en flott barnehage med gode kollegaer.

Jeg fikk en fortelling om et system som ikke fungerer.

  • Flere ettermiddager var vi tre ansatte på 30 barn. Når mellomvakten gikk hjem, var vi bare to igjen. Fortsatt på 30 barn.
  • En periode hadde vi så få ansatte på jobb at det kun handlet om å eksistere. Jeg hadde ikke tid til å snakke med de andre pedagogene. Det ble veldig vanskelige og stressende møter med de foresatte. Beskjeder og meldinger gikk oss hus forbi. Stressnivået ble skyhøyt, jeg hadde konstant dårlig samvittighet, og jeg hadde mistet helt kontroll på jobb.
  • Mange foresatte begynte å klage på at vi ikke klarte å følge opp hverken dem eller barna, slik de ønsket. Barnehagen måtte korte ned åpningstiden i flere uker. Den kortere åpningstiden gjorde ting litt bedre for oss, men vanskelig for de foresatte.
  • Stressnivået gjorde at kroppen min sa stopp, selv om jeg etter over 20 år i jobb, aldri har hatt langtidsfravær.

Slik skal ingen ha det på jobb. Hva skjer med barna i disse barnehagene?

Med så lav bemanning kan jo ikke barnehagelærerne bruke utdanningen sin til å lage gode opplegg for barna.

Det går ut over språkarbeid og sosialisering. Det er utrolige mengder som skal læres i løpet av barnehageårene. Det er derfor barnehagelærerutdanning er minst tre år.

Hvilken hverdag gir vi barna i en barnehage med for liten bemanning? Hva skjer med Ola på tre år når han kun er en av 30?

Hvordan ville jeg reagert hvis jeg oppdaget at jeg hadde mine barn i en slik barnehagevirkelighet?

Slik skal ingen ha det på jobb. Hva skjer med barna i disse barnehagene?

Denne henvendelsen var slett ikke unik. Vi får slike telefoner hver måned. Jeg tror barnehagene strekker seg ekstremt langt for å skjule effektene av lav bemanning, og strikken er i ferd med å ryke mange flere steder enn i denne barnehagen.

Sykefraværstallene i barnehagene landet rundt er høye. Forsøk med økt bemanning viser, uten unntak, at høyere bemanning gir lavere sykefravær.

Det er to parter som taper på effektivisering av barnehagesektoren, de ansatte slites ned og ut, og barna får ikke det tilbudet de har krav på.

Jeg frykter at effektene på lang sikt vil bli ganske skumle. Vi kan jo ane at antallet barn og unge som faller utenfor, stiger.

Jeg vil hevde at hvis vi feiler i barnehagen, vil det kun føre til høyere kostnader på sosialbudsjettet i årene fremover.

Det vil være klokt for en kommune å investere i barnehage, fremfor å bruke årevis på brannslukking i etterkant.

Vi har mange flotte ansatte i barnehagene, og barn som har gode dager og lærer masse.

Jeg beundrer dem som krummer nakken og jobber i barnehagene våre. Vi trenger dem alle sammen, vi trenger mange flere av dem.

Hvis vi har flere ansatte, rekker vi å bygge med legoklossene, i stedet for å bare løpe på dem.

Det er på høy tid å ta grep. Vi må satse på de minste.

Les også

Kortreiste barnehageplasser med kvalitet