Betaling på Asker kommunes to gjenvinningsstasjoner skal harmoniseres. Begrunnelsen for å innføre brukerbetaling er at man vil få like tjenester i hele kommunen, og at dette er bra for miljøet og gjenvinningsgraden.

Begge deler er feil.

En utredning gjort i Göteborg i 2009–2014 viste ingen reduksjon i forbruk eller økt gjenvinningsgrad med brukerbetaling. Fra 2022 er det gratis levering der.

Forebyggende tiltak som økt produsentansvar eller råvareskatt, er det som ifølge studien får effekt. Flere ordninger med gratis levering av ulike typer avfall kommer i hele Europa. Begrunnelsen er miljøgevinst og at ressursene har en verdi i sirkulærøkonomien.

Det skal være enkelt og lettvint å levere avfall til gjenvinning. Follestad gjenvinning har en fantastisk og fremtidsrettet service i dag med høyere sorteringsgrad enn Yggeset. Uten brukerbetaling.

Det skal det bli slutt på fordi noen hevder at dette er en service for de få, der vi går bort fra selvkostprinsippet. Pølsevev.

«Forurenser betaler» gjelder, og selvkostprinsippet innebærer muligheten til å styre med gulrot fremfor pisk.

Det ser vi i hvordan gebyrene for søppeldunkene foran huset ditt er organisert. Det er restavfall som koster. Ingen skriker om at jeg lar andre betale for meg når jeg har bestilt en gigantisk papirdunk uten ekstra kostnad. Kommunens begrunnelse for dette regimet er nettopp – økt sorteringsgrad, mindre jobb, bedre gjenvinning.På gjenvinningsstasjoner er brukerbetaling lite rettferdig eller miljøvennlig fordi betaling der ikke bidrar til økt resirkulering, ei heller til at flere leverer og sorterer selv. Det siste er vi avhengige av. «Avfall» er ressurser som vil bidra til å generere inntekter for kommunen.

Bedrifter som Veas, Lindum og RfD (Renovasjonsselskapet for Drammensregionen), har skjønt dette. Det må gjenspeile seg i vår alles restavfallsavgift når vi kan gå fra selvkost til gevinst på gjenvinning.

Men nei, posisjonen har gått i vranglås. Man skal på død og liv innføre betaling fremfor å fortsette med den beste løsningen. Så nå blir det mer komplisert, knotete og dyrere.

Smart grønn kommune? Nei.

Les også

Det kan bli størrelsen på bilen som teller

Selv om miljøgevinsten er tvilsom og det av fysiske årsaker er umulig å innføre samme betalingsordning på Follestad som på Yggeset, fortsetter politikerne å forsvare harmoniseringsmålet om «pay as you throw».

Løsningen må derfor bli å endre begge løsningene, både den på Yggeset og den på Follestad.

Som om vi ikke har nok å holde på med fra før, så skal vi nå også inn i en endringsprosess på begge gjenvinningsstasjonene. Ressursene skal brukes på en politisk utklekket løsning som vi ikke vet om fungerer etter hensikten, men som beviselig er dårligere for miljøet.

Nei, dette er ikke klokt. Av og til er det lurt å gjøre som man lovet. La tjenesten og prisen være i fred, og bruk tiden på god sortering fremfor innsjekk.

Ja til fortsatt gratis levering på Follestad. Ja til en utredning om gebyrfritak på Yggeset også. Mange vil følge etter oss!

Les også

Riktig med egenandel for å kvitte seg med avfall