– Bobla er svært viktig for vår virksomhet og drift av klubben. For vår del er det ganske kritisk, sier Carl Christian Wishman i Bærum Sportsklubb. 

Onsdag var sjøfronten i Sandvika tema i formannskapet. Politikerne bestemte at det innledes en prosess med Bærum Sportsklubb med sikte på å få fjernet glassfiberhallen på Kadettangen.

Kommunen bes om å vurdere alternative flater for breddefotball med Bærum Sportsklubb. 

– I dag har vi for lite banekapasitet. Hallen benyttes i stor grad for de små, særlig vinterstid.   Hvordan man skal løse dette er et godt spørsmål. Vi trenger en hall for å gi et godt tilbud til våre medlemmer, sier Wishman og spør retorisk om hvor en slik eventuell hall bør plasseres. 

– Den bør være i umiddelbar nærhet til anlegget. 

– Ikke enkelt

Leder i hovedutvalg for miljø, idrett og kultur, Dag Egil Strømme (H), er også mangeårig styreleder i Bærum Sportsklubb. 

– Mange ønsker hallen bort og mener den er lite pen. Men den brukes om vinteren, og brukes til bruktmarked. Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet mener at hallen på et tidspunkt må fjernes. Men å fjerne den uten videre er ikke enkelt, kommenterer han. 

Arbeiderpartiets Kjell Maartmann-Moe mener det må finnes gode løsninger for hallen og idrettslivet på Kadettangen. 

Stein Stugu i Rødt stemte mot forslaget. 

– Hallen bør bort, men delen om fotballflater må modifiseres. Her er det en del spørsmål, Rødt kan ikke stemme for, kommenterte Stugu som stemte mot fordi han ønsket en bredere innfallsvinkel. 

– Rud er uaktuelt

Wishman påpeker at det er gjort betydelige investeringer på Sandvika stadion, med nytt lys og nytt kunstgress på både den store og den lille banen. Spillemidlene de fikk forutsetter at anlegget står i ti år. Styrelederen i sportsklubben mener at en diskusjon om å flytte hele Bærum Sportsklubbs anlegg fra Kadettangen er noe helt annet enn å diskutere kun hallen. 

– Vi er den eneste klubben i Sandvika, en by som er i voldsom utvikling, sier styrelederen som understreker at Bærums eneste by må ha en fotballklubb. 

Han sier han fortsatt har til gode å se tilfredsstillende erstatningstilbud. 

– Det er uaktuelt å flytte til Rud, da dør fotballen i Sandvika. Vi kan ikke kjøre 7-åringer til Rud, det er viktig med nærhet og tilhørighet, sier Wishman og spør retorisk om politikerne vil at ungdom i Sandvika skal ha et konstruktivt og godt fritidstilbud eller slenge gatelangs.

– Jeg mener vi er en så positiv bidragsyter til det som skjer på Kadettangen, og mange av aktivitetene i strandparken er ikke bare fryd og gammen. Vi er et motlys mot den aktivitet som kommunen virkelig ikke ønsker der nede, vi har aktivitet fra morgen til kveld og passer på barna.

 Wishman mener politikerne må svare klart ja eller nei på om de ønsker et fotballmiljø i Sandvika. 

Han understreker at han ønsker Stabæk alt vel, og sier han forstår godt deres behov om ny arena på Nadderud. 

– Men det må ikke gå bekostning av de andre fotballklubbene.