Lederen for Furubakken vel har et meget betimelig innlegg i Budstikka 5. juli om sen fremdrift i arbeidet med vei, fortau og plassene utenfor Biblioteket, Signaturgården og Meglergården på Bekkestua. Vanskelige, og til dels farlige, situasjoner hører til dagens orden. Kommunen har så langt ikke ville uttale seg hverken om årsakene til sen fremdrift eller om sannsynlig ferdigstilling.

Som beboer i området har jeg gleden av å ha orkesterplass til elendigheten. Det er sikkert flere grunner til sendrektigheten, men en grunn er i alle fall arbeidstempoet vi daglig kan observere. Muligens også i kombinasjon med for få mennesker på jobb. Jeg har mange år bak meg som leder i næringsliv og industri, men maken har jeg aldri sett. (Muligens unntatt noen gå sakte aksjoner på 90-tallet.)

Dere som er ansvarlige for dette arbeidet, enten dere sitter i kommunen eller i ledelsen for innleide utførende selskaper, nå må dere ta tak så dette blir ferdig. Da blir det igjen trygt å ferdes i området, og vi som bor her får noe annet å snakke om hver gang vi møtes.

Les også

Sett fortgang i å bli ferdig

Les også

Skumle situasjoner på Bekkestua

Byggeforsinkelser skaper trøbbel: – Hallo, det er faktisk fotgjengere her!