Ulykken har skjedd på Røykenveien ved Nyhuslia. Bilen gikk rundt og havnet til slutt på taket. Bilen ble liggende på gang- og sykkelveien rett ved fylkesveien. Det er bare en grøft mellom bilveien og gang- og sykkelveien, ikke autovern.

– Det er en singelulykke der en bil har kjørt av veien. Vi vet foreløpig ikke årsaken til ulykken, forteller Thomas Khan, som er politiets oppdragsleder.

Ingen personer er alvorlig skadet.

– Én person har meldt fra om hodesmerter og får behandling på stedet, fortsetter Khan.

Spant og skjente

Det skal ha vært fire personer i bilen, hvorav tre var barn. Innsatsleder på stedet Jan Malin forteller at det er et av barna som klaget på hodesmerter.

Politiet har pratet med vitner som forteller at bilen kom ovenfra, altså fra retningen Gullhella/Asker, og at den skjente ut i krysset Røykenveien/Nyhuslia.

– Bilen tok med seg et skilt, dundret inn i snøen oppetter støyskjermen, spant og endte på taket i gangveien, forteller innsatsleder Malin.

– Utrolig flaks

Gang- og sykkelveien er skolevei for barn på Heggedal skole. Ifølge en mann som bor rett ved, skal det ikke ha vært noen barn på gang- og sykkelveien da bilen kjørte av veien.

– Det var utrolig flaks at det ikke gikk noen på gang- og sykkelveien her da det skjedde, sier Malin og viser til at mange barn går nettopp der.

Kun 30 meter unna er det fotgjengerovergang.

Politiet har åpnet sak, som vil si at de vil etterforske hva som har skjedd.

– Det er ikke mistanke om høy fart, men det er merkbart glatt på veiene her i dag, kommenter Malin.

Alle de involverte er kjørt til legevakten i Bærum, der vedkommende skal sjekkes med tanke på videre behandling.