Skip to main content

Mustafas advokat: – Flere feil av UNE

Mustafa Hasans sak mot UNE kommer opp i Oslo tingrett 14. juni.

Mustafa Hasans sak mot UNE kommer opp i Oslo tingrett 14. juni. 

Foto: NINA ABRAHAMSEN

Mustafa Hasans advokat mener han sitter på bevis som vil påvirke 18-åringens sak mot Utlendingsnemnda (UNE) som kommer opp i juni.

Mustafa Hasan fra Asker går til sak mot UNE 14. juni, fordi han skal sendes ut, etter å ha bodd her i snart 13 år. 

Hans advokat Nicolai Skjerdal går nå ut med nye opplysninger om Hasans mor, som angivelig flyktet fra et tvangsekteskap til Norge fra Jordan i 2008, med fem mindreårige barn. Deriblant Mustafa som nå er avgangselev på Nesbru videregående skole. 

«Mustafa Hasan er blitt fratatt sin oppholdstillatelse i Norge med den begrunnelse at hans mor ga uriktig informasjon til norske myndigheter da hun og familien ankom Norge i 2008. Mustafa var den gang seks år og fulgte med sin mor. Mustafa selv gjorde ikke noe galt», skriver advokat Nicolai Skjerdal og viser blant annet til UNEs pressemelding fra desember 2020.

Mustafas mor Samar tok med datteren Sara og reiste fra Norge i 2017, etter at familien tapte saken i høyesterett.

Mustafas mor Samar tok med datteren Sara og reiste fra Norge i 2017, etter at familien tapte saken i høyesterett. 

FOTO: PRIVAT
Det er etter vårt syn grunn til å reise spørsmål ved grunnlaget for tilbakekallet av oppholdstillatelsene overhodet
Nicolai Skjerdal, Mustafas advokat

– Vi har over noe tid søkt å avklare de faktiske forholdene nærmere. Det viser seg at det er mye som utlendingsmyndighetene uriktig holder mot moren som løgn, hevder han. 

Her er fire av eksemplene advokaten trekker frem: 

1. «At moren er født i Jordan. Det er feil. Moren er født i Nablus, Palestina. Også foreldrene skal være av palestinsk herkomst.»

2. «At moren har hatt sitt liv i Jordan. Dette er til dels feil. Moren har vokst opp i Palestina og har etter ekteskapsinngåelsen i 1985 pendlet mellom Palestina og Jordan.»

3. «At moren har oppgitt uriktig identitet. Det er feil. Moren har gitt korrekt informasjon om sin identitet.»

4. «At moren har fremlagt falske dokumenter. Vi kan ikke se at UNE har grunnlag for disse påstandene. For eksempel er de palestinske ID-dokumentene ekte.»

Mustafa Hasans mor Samar Hasan (bildet) ble giftet bort i 1985 og fikk syv barn før hun, gravid med datteren Sara, flyktet til Norge i 2008.

Mustafa Hasans mor Samar Hasan (bildet) ble giftet bort i 1985 og fikk syv barn før hun, gravid med datteren Sara, flyktet til Norge i 2008.

FOTO: PRIVAT

UNE er kjent med det Hasans advokater skriver i sin pressemelding, ifølge avdelingsleder Terje Østraat i UNE:

– Vi kommer ikke til å forhåndsprosedere saken i mediene og kommentere enkeltheter. Vår bevisførsel og våre vurderinger vil komme frem i retten i midten av juni, skriver han i e-post til Budstikka. 

Advokat Skjerdal hevder at de forhold utlendingsmyndighetene holder mot Mustafas mor er mindre alvorlige enn det utlendingsmyndighetene har lagt til grunn. 

– Det er etter vårt syn grunn til å reise spørsmål ved grunnlaget for tilbakekallet av oppholdstillatelsene overhodet, uttaler han. 

Språk- og alderstester

Budstikka har tidligere spurt Østraat hvordan UNE vurderer om en asylsøker svarer sant: 

– Det er veldig mye som kan inngå i troverdighetsvurderinger. Noen ganger går det an å få sjekket opp helt konkret om det en asylsøker sier er riktig eller ikke, og andre ganger kan troverdighet være ut fra opplysninger sett i sammenheng. Det kan inngå for eksempel språktester og alderstester, og det kan ha betydning hva asylsøkeren kan gi av detaljer om bakgrunnen og historien sin.

På spørsmål om hvordan UNE kan kvalitetssikre at opplysningene UNE fatter vedtak på er korrekte, svarer Østraat at de har tilgang til landrådgivere i «Landinfo», samt eksperter i «Nasjonalt ID-senter».

– Vi kan også undersøke mye gjennom norske utenriksstasjoner. Vi får ellers inn ulike attester og uttalelser som inngår i faktagrunnlaget. Det inngår i vurderingene å ta hensyn til hvor stor grad av sikkerhet eller usikkerhet det er bak opplysningene. 

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.